PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Tag: taxibeleid


Al een aantal jaren op rij strijkt de overheid meer BPM op dan het jaar ervoor. De stijging van de bpm is nu wel zeer opvallend, omdat in 2019 een recordaantal elektrische auto’s zijn verkocht. Die auto’s zijn juist vrijgesteld Lees meer…


Op 12 november 2019 heeft het college een actualisatie van de nota handhavingsbeleid taxi vastgesteld. Het handhavingsbeleid is geactualiseerd naar aanleiding van de aanpassing van de Taxiverordening in 2018. Dit is een eerste stap op weg naar 1 taximarkt in Lees meer…


klachtenmeldpunt taxi

De kwaliteit van de taximarkt wordt landelijk gereguleerd en de gestelde eisen gelden dan ook voor alle taxiondernemers- en chauffeurs. Hetzelfde geldt voor eisen die lokaal gesteld kunnen worden ten aanzien van openbare orde, overlast en verkeer. Vanwege de specifieke kenmerken van de opstapmarkt, mogen gemeenten op dat deel van de markt lokaal aanvullende regels stellen over bijvoorbeeld de herkenbaarheid van taxivoertuigen, aan de lokale stratenkennis van taxichauffeurs en over het indienen en behandelen van klachten.


Hermes

De afgelopen maanden hebben gemeenten en Rijksoverheid samen onderzocht wat de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten is om de kwaliteit van het lokale taxivervoer te verbeteren. Een tiental gemeenten hebben aan dit proces deelgenomen, dat door het GNMI in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd uitgevoerd.