subsidieregeling

Extra investering nodig voor emissievrij vrachtvervoer

Zonder adequate subsidieregeling en tijdige investeringen in laadinfrastructuur zijn er in 2030 te weinig elektrische vrachtwagens om Nederlandse steden te kunnen bevoorraden. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia naar de transitie van emissievrij vrachtvervoer. In het klimaatakkoord is afgesproken dat dertig à veertig steden in 2030 emissievrij bevoorraad worden.

Subsidiebudget nieuwe elektrische auto’s na een week op

Sinds 4 Juni heeft de overheid een subsidiebudget van vierduizend euro bij aankoop van een nieuwe elektrische personenauto voor particulieren mogelijk gemaakt. Bij aankoop van een tweedehandse elektrische personenauto voor particulieren heeft de overheid een subsidiebudget mogelijk gemaakt van tweeduizend euro. De zogenaamde SEPP regeling, Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren. Mensen die