PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT

Tag: OV


Tijdens de ochtendspits van 16 maart hebben OV-bedrijven het aantal reizigers toch met zo’n 85% zien afnemen. Omdat de regering eerder al had opgeroepen om thuis te werken en veel onderwijsinstellingen gesloten is het extreem rustig in het openbaar vervoer. Als Lees meer…


Reis je met de bus of tram dan vraagt men om bij de achterdeur in te stappen en in te checken. Hierdoor wordt het aantal contactmomenten en kans op verspreiding van het coronavirus onder het personeel vermindert tussen reizigers en Lees meer…


In het jaarrapport van de Vlaamse ombudsman staat een opvallende stijging van het aantal klachten over afgeschafte ritten bij De Lijn. De vervoersmaatschappij kreeg vorig jaar 72.694 klachten van reizigers, een ruime stijging ten opzichte van 2018 wat toen al Lees meer…


PvdA Amstelveen is bezorgd over de prijsstijgingen voor 2020 die openbaar vervoeraanbieders GVB en Connexxion onlangs bekend hebben gemaakt. Na de verhoging met 5,75 procent dit jaar, stijgen ze volgend jaar weer met 2,23 procent. Per rit met tram of bus valt dat Lees meer…


Studiefinanciering kent als voornaamste taak het vaststellen van het recht, het nemen van de daaraan ten grondslag liggende besluiten en het uitbetalen van de studiefinanciering. De toekenning kan bestaan uit verschillende deelproducten zoals een gift, prestatiebeurs, rentedragende leningen en een reisvoorziening. Voor de toekenning van de reisvoorzieningen worden gegevens verstrekt aan het Openbaar Vervoer en int DUO vorderingen bij het onterecht bezit van de reisvoorziening.