mobiliteitsbeleid

Integrale visie op fietsen en fietsinfrastructuur

De fietser wil geen hinder ondervinden van bestuurlijke grenzen en beleidshokjes. Er is grote winst te behalen voor het recreatieve fietsen en meer algemeen, het fietsen in het landelijk gebied, door meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende beleidssectoren en de gebieden. Koepelorganisatie Fietsplatform vraagt daarom samen met ANWB, Fietsersbond en

Brussel Mobiliteit plaatst voetgangers centraal

Voor korte afstanden is het efficiënter als je te voet gaat! 60% van de verplaatsingen in Brussel is korter dan 5 km. Brussel Mobiliteit plaatst voetgangers centraal in zijn mobiliteitsbeleid en start vandaag met een ietwat eigenzinnige bewustmakingscampagne. Voeten©... unieke spitstechnologie die bouwt op uitgebreid onderzoek en zorgvuldige modelvorming, met een