klachtenmeldpunt

Overname klachtenmeldpunt door TX-Keur

De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur, dat bericht het KNV vandaag aan haar leden. Naast de overname van het Klachtenmeldpunt lanceren KNV Zorgvervoer en Taxi en TX-Keur per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi.  Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer

SLKT registreert 273 klachten over taxivervoer

In het eerste half jaar van 2019 heeft de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer (SLKT) in totaal 273 klachten en 78 meldingen ontvangen. De reiziger kan niet alleen een klacht indienen over het taxivervoer van een specifiek taxibedrijf, maar kan ook een melding maken met op- of aanmerkingen ten aanzien van