KiM

Nadelen aan digitalisering in het openbaar vervoer

Mensen met een verhoogd risico op digitale uitsluiting, zoals ouderen of laaggeletterden, ondervinden voordelen, maar ook nadelen van digitalisering in het openbaar vervoer. Net als andere groepen mensen ervaren zij het gemak van digitale reisinformatie en betaalmogelijkheden. Tegelijkertijd lopen ze tegen problemen aan, onder andere doordat sommigen digitaal weinig vaardig

Mobiliteitshub, kansrijk maar complex volgens KiM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het kennisinstituut verricht eigen onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis. Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan