ILT

ILT controleert autodealers op energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in 2022 controleren of autodealers een geldig energielabel toekennen aan nieuwe personenauto’s. Het energielabel geeft inzicht in het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO2-uitstoot. Consumenten kunnen deze aspecten meenemen in de keuze voor een nieuwe auto. Ruim 40% voldeed in 2021 niet aan verplichting In

Pakketbezorgers gecontroleerd door ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in december 183 controles uitgevoerd bij pakketbezorgers in heel Nederland. Tijdens de actie controleerden ILT-inspecteurs voornamelijk op het bezit én de aanwezigheid van de vergunning voor beroepsgoederenvervoer. Bijna 1 op de 5 gecontroleerde pakketbezorgers was hierbij in overtreding.   De actie was gericht op

Inschatting vervoerder gaat boven de code VVR

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De afweging van de chauffeur of veilig vervoer voor zijn passagier mogelijk is krijgt eindelijk een belangrijker status. Om ook die passagiers, die omwille van de aard van hun beperking of de uitvoering van hun rolstoel niet over een gecertificeerde rolstoel beschikken, veilig vervoer te kunnen