hubs

Nieuwe mobiliteitshubs met deelvervoer geopend

De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met Hely en ParkBee twee nieuwe mobiliteitshubs geopend. In een mobiliteitshub kunnen bewoners en bezoekers van Amsterdam verschillende elektrische voertuigen reserveren en gebruiken. Omdat de openbare ruimte in Amsterdam schaars is worden deze hubs geplaatst op bestaande parkeerterreinen bij het Student Hotel in Oost

Mobiliteitshub, kansrijk maar complex volgens KiM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het kennisinstituut verricht eigen onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis. Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan