Grapperhaus

Grapperhaus wil geen progressief boetestelsel in verkeerswet

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heef niet gekozen voor een progressief boetestelsel in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). In plaats daarvan wil de Minister naar alternatieven voor het aanpassen van het boetestelsel waarbij recht wordt gedaan aan het uitgangspunt in het Regeerakkoord, maar waarbij tevens de effectiviteit en efficiëntie