GNMI

GNMI werkt aan taxibeleid en verbetering openbaar vervoer

Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid en richt zich vooral op de thema’s openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Jaap Berends, beleidsadviseur van het GNMI, is een van de gastsprekers tijdens de Pitane Mobility gebruikersdag te Scheveningen op 20 september 2019 in