arbeids- en rusttijden

Taxichauffeurs arbeids-en rusttijden laten begrijpen

De goedwillende chauffeur overtreedt regels vaak door onwetendheid, niet omdat hij regels aan zijn laars lapt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of taxiondernemers en -chauffeurs de regels voor arbeids- en rusttijden naleven. Oververmoeide chauffeurs vormen immers een risico voor de verkeersveiligheid. Ook kan overtreding van deze regels leiden tot