Samenleving

Onderweg

 • landelijke gebieden moeten beter toegankelijk worden

  Zeventien organisaties* roepen het nieuwe Kabinet op om de landelijke gebieden beter toegankelijk te maken voor recreanten. In het afgelopen coronajaar is gebleken hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was dan ook groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten.

  Daarom hebben zowel terreinbeherende als recreatieve organisaties en grondgebruikers elkaar gevonden in de missie om van de ‘buitenruimte’ waar mogelijk, gewenst én op vrijwillige basis een recreatieve ruimte te maken. De zeventien organisaties die onder de vlag van NLBuiten samen optrekken, willen hiervoor dit jaar nog samen met het Rijk en andere overheden een concreet plan maken.

  De organisaties van NLBuiten werken aan een voorstel om de landelijke gebieden toegankelijker te maken voor iedereen die erop uit wil: wandelaars, fietsers, ruiters, watersporters etc. Landeigenaren, grondgebruikers en terreinbeheerders werken mee aan het plan, waarbij het noodzakelijk is aansprakelijkheid, vergoedingen, financiering van voorzieningen, respect van eigendom, vrijwillige participatie van boeren en tuinders en eventuele schade-afhandeling goed te regelen. Het gaat om een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking waarvoor betrokkenheid van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen nodig is.

  Formateur

  Dit initiatief sluit aan op de bevinding van informateur Hamer in haar eindverslag:
  “Tijdens de coronacrisis is extra zichtbaar geworden hoe belangrijk recreatie, cultuurbeleving en sport en beweging zijn. Zij vormen als het ware het bindweefsel van de samenleving, niet alleen in sociaal en mentaal opzicht, maar ook economisch is er vaak een keten aan bedrijvigheid om deze sectoren heen.”

  Meer kilometers wandel- ,fiets- en vaarplezier

  Hoewel de lockdown het tekort aan recreatieve ruimte binnen en buiten steden extra zichtbaar heeft gemaakt, speelt de problematiek van grote recreatiedruk veel langer. Daardoor staan natuurgebieden onder druk. NLBuiten streeft ernaar dat recreanten kunnen genieten van veel meer kilometers wandel-, fiets en vaarplezier dichtbij huis, aldus de ANWB.

  * ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland, HISWA-RECRON, IVN, Kon. Nederlandse Hippische Sportfederatie, Kon. Nederlandse Jagersvereniging, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Ned. Vereniging van Rentmeesters, Netwerk Waterrecreatie, NOC*NSF, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting Fietsplatform, Stichting Wandelnet, Waddenvereniging. 

  Lees ook: Zwartrijden verboden woord in Duits openbaar vervoer

Toerisme

 • Vacansoleil annuleert ruim 150 vakanties met mailtje

  Volgende week zouden ze op vakantie gaan maar ze kregen een mailtje met de annulering op vrijdagmiddag om 16.55 uur. Keurig volgens de regels van de kunst verstuurde Vacansoleil het slechte nieuws vlak voor haar eigen sluitingstijd en vlak voor het weekend zodat niemand nog kan bellen. Ondertussen konden teleurgestelde gedupeerden een paar dagen ‘afkoelen’ vooraleer ze konden reageren. Een reactie vragen bij Vacansoleil kon dus niet tot maandagochtend. Op de RTL Nieuws website staat het droevige verhaal van Hans en Christel, die trouwens niet de enigen zijn. Op sociale media delen tientallen mensen hun frustratie en teleurstelling.

  overboeking 

  Uit navraag bij de Vacansoleil door RTL Nieuws blijkt dat in ieder geval 160 vakantiegangers een mail hebben gekregen waarin stond dat hun vakantie geannuleerd was. De vakantie was betaald en de reisbeschrijving was al binnen. De vakantie, die vorig jaar werd uitgesteld en eindelijk door kon gaan annuleren stuit op veel onbegrip. Annuleren vanwege bosbranden of overstromingen is alle begrip voor maar overboeking door een systeemfout?

  (artikel gaat verder na afbeelding)
  Vacansoleil Eindhoven

  een groot incident

  Touroperator Vancansoleil laat in een reactie aan RTL Nieuws weten dat vanwege een overname campings die vallen onder de Iris-groep, zijn overboekt. Het gaat om campings zoals Iris Parc Le Château de Galaure waar lekker spetteren in het aquapark of in het meertje met strand ernaast er niet in zit dit jaar. In een mail heeft Vacansoleil zeker 150 mensen laten weten dat vanwege een systeemfout boekingen niet goed zijn gegaan.

  Getroffen vakantiegangers zijn niet te spreken over de manier van communiceren. Sommigen dachten dat de mail een grap was, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ze balen er van dat Vancansoleil dagenlang slecht of niet bereikbaar was.

  “Hoe vervelend ook, dat gebeurt ieder seizoen. We hebben 550 campings en doen per jaar 55.000 boekingen. Dan gaat het weleens verkeerd. Maar we zoeken altijd voor een alternatief of anders krijgen mensen hun geld terug.”

  woordvoerder Vacansoleil

  De woordvoerder noemt het ‘een groot incident.’ “Maar we zoeken voor al deze mensen een nieuw alternatief, en als dat niet lukt dan krijgen mensen hun geld terug.” Toch geeft deze annulering heel veel stress bij de getroffen vakantiegangers.

  Lees ook: Grensoverschrijdend goederenvervoer moet soepeler