Waterstof

Duurzame oplossingen in mobiliteit op vakbeurs

Afgaand op de dagelijkse berichtgeving lijkt Nederland tot op het bot verdeeld en lijken oplossingen ver te zoeken. Energietekorten en de hiermee gepaard gaande prijsstijgingen en mogelijke leveringsonzekerheid, woningnood en de stikstofcrisis. Hardnekkige maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de gehele maatschappij. Toch laat wetgeving -denk aan de Wet Kwaliteitsborging-