Transport

Meeste ongevallen met verzuim in transport

Naast werknemers in transport- en logistieke beroepen (2,8 procent), was het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim ook relatief hoog onder werknemers met een technisch (2,5 procent) of agrarisch beroep (2,2 procent). In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs

Zero-emissiestadsdistributie complex

De belangrijkste reden die de transitie naar zero-emissietransportvoertuigen complex maakt is de problematiek rond laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Klimaat- en milieumaatregelen dwingen tot schoner vervoer in de stad. Bedrijven moeten daarom goederenstromen bundelen. Maar dat kost geld, vergt afwijken van ingesleten patronen en is al met al gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bedrijven