PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT

Categorie: Taxi


De eerder aangekondigde demonstratie van taxichauffeurs op het Malieveld is verboden. Een groot aantal taxichauffeurs die ook aanspraak wil maken op de compensatieregeling die bedoeld is voor ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis, riep via de sociale media op Lees meer…


Ondanks het kabinet dit weekend nog extra steunmaatregelen heeft genomen om ondernemers te helpen, blijven de aanspraken die de taxi- en touringcarbedrijven kunnen maken op 4.000 euro ongewijzigd. Het kabinet maakte onlangs de eerste regelingen bekend voor ondernemers die getroffen worden door Lees meer…


Er kan gesteld worden dat het introduceren van een wettelijke bevoegdheid en wellicht ook extra regelgeving taxi voor gemeenten om ook aanvullende kwaliteitseisen te stellen voor de bestelmarkt niet voor de hand ligt. Bovendien zal dergelijke regulering naar verwachting niet effectief Lees meer…


Als gevolg van de coronacrisis loopt de vraag naar taxi’s sterk terug, waardoor er sprake is van derving van inkomsten. Recent heeft het kabinet een uitgebreid steunpakket en een aantal tijdelijke maatregelen voor ondernemers aangekondigd, zoals een regeling voor ZZP-ers Lees meer…


Het hoofddoel van de NOW is het behoud van werkgelegenheid. De ministeries van SZW en EZK werken zeer hard aan de door het kabinet aangekondigde maatregelen, zoals de NOW. Toch zal het nog even duren voor er daadwerkelijk middelen loskomen. Lees meer…