Leerlingenvervoer

Inschatting vervoerder gaat boven de code VVR

Het vervoer van mensen die gebruik maken van een rolstoel moet natuurlijk veilig gebeuren. De afweging van de chauffeur of veilig vervoer voor zijn passagier mogelijk is krijgt eindelijk een belangrijker status. Om ook die passagiers, die omwille van de aard van hun beperking of de uitvoering van hun rolstoel niet over een gecertificeerde rolstoel beschikken, veilig vervoer te kunnen

Akkoord over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

De Vlaamse regering heeft een akkoord rond het leerlingerenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag bekend. De Vlaamse regering voorziet dit schooljaar 11 miljoen euro extra voor onder meer verschillende soorten van bijkomende vervoersmiddelen en de nodige busbegeleiding. Verder engageert de Vlaamse regering zich om tegen eind