PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT

Categorie: KNV


Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is de speciale gast tijdens de KNV Nieuwjaarsreceptie 2020 op dinsdag 4 februari in Sociëteit De Witte in Den Haag. Samen met hem kijkt het KNV Lees meer…


Het secretariaat van de stichting, ondergebracht bij ondernemerskoepel Koninklijk Nederlands Vervoer, en gevestigd in het bestuurlijke hart van Nederland, de Malietoren in Den Haag is op zoek naar een manager TX-Keur. De stichting  is het landelijke kwaliteitskeurmerk van de taxibranche. Lees meer…


bussen

Kiwa stelt nu voor de prijs van de kaarten met één euro te verhogen, tot 101 euro. KNV, TLN en evofenedex dringen juist al jaren erop aan de prijzen flink te verlagen, omdat de prijzen in Nederland veel hoger liggen dan in bijna alle andere Europese landen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, die die de prijzen vaststelt na advies van Kiwa, zei in juni ook dat zij wil dat de prijzen omlaag gaan​. En dat nog voor het eind van het jaar duidelijk moet zijn met welk bedrag de prijs daalt.


Optimisme

Afgelopen week stuurde Hubert Andela, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer, een schrijven aan de leden van de Raad en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten van de regio Gooi & Vechtstreek. KNV stelt dat veel veronderstellingen in de haalbaarheidsstudie van de oprichting van een gemeentelijke vervoersorganisatie erg optimistisch en een objectieve onderbouwing veelal ontbreekt.


klachtenmeldpunt taxi

Naast de overname van het klachtenmeldpunt lanceren KNV Zorgvervoer en Taxi en TX-Keur per 1 januari 2020 een nieuwe Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. Deze nieuw opgerichte Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi is onafhankelijk van de bestaande Geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) en bestemd voor KNV Zorgvervoer- en Taxileden en TX-Keurmerkhouders.


Bertho Eckhardt

Bertho Eckhardt heeft met onmiddellijke ingang zijn functies neergelegd als commissaris bij verzekeraar Bovemij en voorzitter van de brancheorganisatie Bovag. Eckhardt’s aftreden als voorzitter van Bovag heeft geen invloed op zijn voorzitterschap van de vereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en de federatie KNV, aldus KNV-directeur Hubert Andela. Bij KNV Zorgvervoer en Taxi loopt Eckhardt’s voorzitterstermijn tot najaar 2021.


BPM

Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordde onlangs vragen van Tweede Kamerleden Lodders en Hermans over het opleggen van de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen) op voertuigen die gebruikt worden in het zorgvervoer. De antwoorden suggereren dat Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Lees meer…


klachtenmeldpunt taxi

Het afschaffen van de BPM-teruggaaf voor taxi’s en openbaar vervoer per 2020 betekent dat bij aanschaf en eerste registratie van een nieuw voertuig BPM verschuldigd is. De maatregel raakt niet het bestaande wagenpark maar alleen aanschaf en registratie van een nieuw voertuig.


Gay rainbow flag

De Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s), Uber, ViaVan en Koninklijk Nederlands Vervoer hebben woensdag samen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam een intentieverklaring getekend om discriminatie tegen te gaan.


Woensdag 12 juni werd te Bunnik het zesde Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi gehouden. Na jaren aanwezigheid te Utrecht in de voormalige hoofdvestiging van Mercedes Nederland werd dit jaar, niet geheel toevallig,  gekozen voor het BOVAGhuis. Ondanks een regenachtige dag Lees meer…