Drone

Demonstratieproject drones in Rotterdamse haven

Op 16 augustus zijn in het westelijk havengebied van de Rotterdamse haven dronevluchten gehouden voor AMU-LED, het Europees demonstratieproject over de integratie van drones in het (stedelijk) luchtruim. De demonstratie past in de voorbereidingen voor het gereed maken van het luchtruim voor autonome vluchten. Drones in de Rotterdamse haven Drones - onbemande

Grootschalige herziening van het luchtruim

Een grootschalige herziening is nodig voor efficiënter gebruik van het luchtruim en beperking van hinder en uitstoot. Veiligheid staat daarbij voorop. Nieuwe gebruikers zoals drones krijgen een plek. In “de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening” geven minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) aan hoe het Nederlandse luchtruim klaar is

Aangeraden om zich te verzekeren bij het gebruik drone

Het wordt aangeraden om je te verzekeren voor lichamelijke of materiële schade aan derden door ongelukken met onbemand luchtvaartuig of modelvliegtuigen. Ga dus na of jouw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering schade veroorzaakt door modelvliegtuigen dekt. Voor particuliere exploitanten met een modelvliegtuig vanaf 20 kilogram is een verzekering verplicht op basis van EU-regelgeving.