DVDP width=

De gemeente heeft de taak om dit leerlingenvervoer beschikbaar te stellen en moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van dit vervoer goed is.

Volgens de fractievoorzitter Jacqueline Höcker van de lokale partij Goed voor Amstelveen (GvA) en Saloua Chaara, die sinds 2014 gemeenteraadslid is voor D66, moet er meer aandacht zijn voor inclusiever onderwijs in Amstelveen, zodat meer leerlingen dichtbij huis naar school kunnen. Zij hebben om opheldering gevraagd en willen dat problemen snel worden opgelost.

leerlingenvervoer

Problemen met het leerlingenvervoer hebben impact op de ontwikkeling van leerlingen en hun recht op onderwijs. Daarom werden er per brief vragen over gesteld. De problemen moeten snel worden opgelost. Met aandacht voor beter passend onderwijs in Amstelveen. Het leerlingenvervoer voor de gemeente Amstelveen wordt sinds 2021 uitgevoerd door vervoersbedrijf Munckhof. D66 en Goed voor Amstelveen krijgen in toenemende mate signalen van ouders en scholen over een niet goed functionerend vervoerssysteem. Daarom hebben zij het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd..

“Wij hebben de indruk dat de situatie steeds meer verslechtert. Daardoor missen kinderen met bijvoorbeeld autisme of een fysieke beperking steeds meer schooluren en worden zij in hun ontwikkeling belemmerd. Soms zitten leerlingen drie kwartier tot anderhalf uur in een busje omdat de vervoerder in een lus rijdt. Hierdoor worden ook ouders in hun werkzaamheden beperkt omdat er onzekerheid is over of het vervoer wel op tijd komt”

“Laat duidelijk zijn dat niet optimaal functionerend leerlingenvervoer echt impact kan hebben op de ontwikkeling van leerlingen en hun recht op onderwijs. Daarom moeten de problemen wat ons betreft snel worden opgelost. Hoe klein het aantal leerlingen mogelijk ook is dat door de problemen wordt geraakt.”

D66 en Goed voor Amstelveen willen daarom weten hoe groot de problemen zijn en wat het college doet om de problemen op te lossen. Beide fracties willen dat het college van burgemeester en wethouders hierbij niet alleen kijkt naar het vervoersprobleem op zich. Maar dat het college, samen met het onderwijs, óók kijkt naar meer mogelijkheden voor beter passend onderwijs in Amstelveen. D66 en Goed voor Amstelveen hebben het college opgeroepen om hier mee aan de slag te gaan.

Lees ook  Vervoersservice ANWB AutoMaatje van start in Amstelveen
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email