Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geeft ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren door aan hun schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aan te bieden. Dankzij de WHOA-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren (homologeren), waarbij alle betrokken en niet betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. 

homologatie

De rechter kan dus akkoord geven (homologeren) waarna alle in het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders hieraan gebonden zijn, óók als zij tegenstemden of geen stem uitbrachten.  Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd. De WHOA wijzigt de Faillissementswet en dient het gemakkelijker te maken om een onderhands akkoord te bewerkstelligen. Daardoor wordt het eenvoudiger om ondernemingen te saneren of te liquideren. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. 

Bedrijven met toekomstperspectief hebben met de WHOA een instrument in handen om faillissement te voorkomen.

De rechtbank moet het aannemelijk vinden dat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming levensvatbaar zijn en dat met het akkoord een faillissement kan worden afgewend. Voorafgaande aan zo een uitspraak volgt terecht dat voor een succesvolle WHOA op de schuldenaar een zware verantwoordelijkheid ligt om de crediteuren juist en volledig te informeren en daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze op het akkoord te kunnen geven.

effecten

Anders dan bij een faillissement behoudt het bestuur de volledige beschikkingsbevoegdheid over de onderneming. De onderneming kan dus gedurende het aanbieden van het akkoord blijven functioneren als voorheen. De ondernemer heeft veel vrijheid bij het aanbieden van het akkoord. Een akkoord kan allereerst betrekking hebben op alle soorten schuldeisers: concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en schuldeisers met pand- en hypotheekrechten. Ook de rechten van aandeelhouders kunnen worden gewijzigd in een akkoord.

Bedrijven zonder toekomstperspectief kunnen de WHOA inzetten voor de financiële afwikkeling van een onderneming. De WHOA maakt het mogelijk om gecontroleerd te stoppen terwijl je zeggenschap over je onderneming houdt.

Hiermee kun je grote financiële schade voorkomen. Dit in tegenstelling tot een faillissement waarbij een curator je bedrijf overneemt en jij zelf geen inspraak meer hebt. Ook wat betreft lopende overeenkomsten zoals huur verandert er wat door de WHOA. De huurder kan deze met toestemming van de rechter eenzijdig beëindigen, als de verhuurder niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging.

lening

Per 1 juni 2021 kunnen mkb’ers die gebruikmaken van de WHOA een aanvraag doen bij Qredits voor een Corona-doorstartkrediet (TOA-krediet). Je kunt maximaal 100.000 euro lenen onder gunstige voorwaarden. Zo kun je je bedrijfsactiviteiten herstarten, uitbreiden of aanpassen. 

werknemers

De rechten van werknemers kunnen niet gewijzigd worden door middel van een WHOA-traject.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email