DVDP width=

Punten blijven herhalen en daarbij het vervoer van kwetsbare groepen hinderen werkt nu alleen nog maar contraproductief.

Werkgevers in het zorg- en taxivervoer (verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi) roepen FNV op te stoppen met het organiseren van stakingen in het leerlingen en zorgvervoer. De stakingen werken contraproductief, schaden het imago van de branche en leveren de kwetsbare reizigers die gebruik maken van het zorgvervoer stress en een hoop ongemak op. 

‘Staken is een recht en dat betwist ik ook niet, maar ik zet wel vraagtekens bij een staking wanneer er een cao-akkoord ligt. Hopelijk komt FNV ook weer aan boord.’

Afgelopen dinsdag sloten KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen een akkoord over een nieuwe cao. De nieuwe cao moet op 1 januari 2023 ingaan en heeft een looptijd van anderhalf jaar. Centraal in de cao staat een loonsverhoging van 8% en met ingang van 1 januari 2023 en nog eens 4% per 1 januari 2024. Ook verandert de doorbetaling bij ziekte en wordt de pauzeregeling aangepast. 

Gevolgen stakingen landelijk gezien beperkt maar in enkele regio’s was wel sprake van overlast Landelijk gezien staakte nog geen 2% van het personeel. De gevolgen van de staking vielen daarom mee, hoewel er regionaal verschillen waren. Door goede communicatie met opdrachtgevers en gebruikers kon de overlast veelal tot het minimum beperkt blijven. Daar waar grotere groepen medewerkers staakten, vielen er ritten uit. De staking verliep zonder incidenten. Dat de staking landelijk gezien meeviel, laat onverlet dat het uitvallen van ritten voor betrokkenen vaak grote gevolgen heeft.

Lees ook  Examencommissie Boa OV ondergebracht bij ExTH

blik op de toekomst

KNV roept vakbond FNV op om de blik op de toekomst te richten. Bertho Eckhardt daarover: “We hebben flink in de richting van de vakbondseisen bewogen, terwijl ook de werkgevers met de rug tegen de muur staan door de gestegen inflatie, hoge brandstofkosten en de nasleep van corona. CNV heeft dit ingezien en geoordeeld dat de blik nu op de toekomst moet. Zij nemen hun verantwoordelijkheid. Hopelijk sluit FNV zich hierbij aan, maar tot nu toe krijg ik eerder de indruk dat men zich voor de eigen achterban wil profileren door onrealistische eisen te stellen aan ons. Dat heeft geen zin.”

Punten maar blijven herhalen en daarbij het vervoer van kwetsbare groepen hinderen werkt nu alleen nog maar contraproductief volgens Eckhardt. Uiteindelijk is er in dit akkoord volgens hem sprake van een bovengemiddelde loonstijging ten opzichte van andere sectoren in Nederland. Dit eindresultaat doet recht aan zowel de belangen van de werknemers als de werkgevers, besluit de voorzitter KNV.

Gerelateerde artikelen:
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email