DVDP width=

Toch blijft ook de realiteit dat het in de huidige arbeidsmarkt moeilijk is om voldoende chauffeurs te werven.

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma geeft aan dat een gemeente waar leerlingenvervoer spaak loopt zelf met noodoplossingen kunnen komen. “Goede noodoplossingen zijn bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers, waaronder ouders en gepensioneerden, zoals in Zwolle gebeurt. Maar ook het inhuren van externe partijen, zoals aanbieders van touringcars (met begeleiding) of het inzetten van straattaxi’s, zoals in Enschede gebeurt, behoren tot de mogelijkheden. Daarom dring ik er bij gemeenten ernstig op aan om noodoplossingen in te zetten waar nodig.”, aldus Wiersma in een schrijven aan de Kamer.

gemeenten

Ondanks dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer wettelijk bij gemeenten ligt, vind de minister dat leerlingen die het nodig hebben goed vervoerd worden naar school en vind Wiersma het verschrikkelijk dat dit nu  onvoldoende gebeurt. In een reactie naar aanleiding van vragen van de leden Van Meenen (D66), Paul (VVD), De Hoop (PvdA), Beertema (PVV), Segers (ChristenUnie), Kwint (SP), Bisschop (SGP) en Westerveld (GroenLinks, laat Wiersma weten dat hij zowel gemeenten heeft gevraagd naar dit beeld, als verzocht om een inventarisatie te geven van de knelpunten, inclusief waar en waarop deze met name zitten.

"Ik schrik van de signalen die ik ontvang en die in de diverse media te lezen en horen zijn. En ik zie ook, net als de LBVSO, dat dit bij vaak kwetsbare kinderen tot problemen leidt. Ik snap dat LBVSO verbetering eist."

Recent informeerde de minister de Kamer over een onderzoek dat hij samen met de VNG heeft gestart onder ouders naar de reistijd en de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Hierin wordt aan alle cruciale aspecten aandacht besteed, zoals onder andere het op tijd komen van chauffeurs. Naast de inventarisatie die hij op korte termijn heeft gevraagd, om gericht knelpunten aan te pakken, moet dit onderzoek een representatief landelijk beeld geven van het aantal leerlingen dat getroffen wordt door verschillende knelpunten in het leerlingenvervoer, waaronder het op tijd komen op school. Wiersma geeft aan de urgentie te delen en wil de Kamer ook zo snel als mogelijk informeren over de eerste uitkomsten van dit onderzoek, en zal met de VNG bespreken waar ze dit kunnen versnellen.

Lees ook  D66 en GVA stellen vragen over het leerlingenvervoer in Amstelveen
(Tekst loopt door onder de foto)
Ouders en leerlingen moeten op leerlingenvervoer kunnen vertrouwen.

"Ik heb structureel overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en andere departementen over activiteiten om het personeelstekort op te lossen. Vervoerders spannen zich nu al in om via werving meer chauffeurs aan te trekken, dit vraagt creativiteit en aandacht. Ik grijp zelf alle mogelijkheden aan om creatieve oplossingen onder de aandacht te blijven brengen."

Op basis van het eerdergenoemde monitoronderzoek is Wiersma met de VNG in gesprek over hoe gemeenten hun taak
uitvoeren en welke keuzes ze daarin maken. Ook zodat ze zowel op korte termijn als op de (middel)lange termijn met (structurele) oplossingen in het leerlingenvervoer komen.

aanbestedingen

De minister geeft aan dat eén van de structurele oplossingen is, dat gemeentes het doelgroepenvervoer bij de nieuwe aanbestedingsronde gezamenlijk gaan aanbesteden, waardoor chauffeurs een groter arbeidscontract krijgen dan de huidige, vaak kleine contracten van zestien uur per week. Hierbij is het van belang dat gemeenten afspraken maken over het volgtijdelijk maken van het vervoer van de verschillende doelgroepen, zodat bijvoorbeeld het WMO-vervoer zoveel mogelijk na het leerlingenvervoer wordt ingezet. Dit gebeurt al in Rotterdam bij Trevvel.

Daarnaast heeft het ministerie van IenW het voornemen om de examenperiode voor chauffeurs binnen een leerwerktraject op te rekken, zodat de slagingskans toeneemt en daardoor ook het aantal chauffeurs. Uit gesprekken die Wiersma met vervoerders heeft gevoerd, blijkt dat de vervoerders ook verschillende maatregelen treffen om het personeelstekort aan te pakken.

Toch blijft ook de realiteit dat het in de huidige arbeidsmarkt moeilijk is om voldoende chauffeurs te werven. Veel chauffeurs hebben een relatief laag inkomen, ook vanwege het feit dat in veel gemeenten het doelgroepenvervoer bij verschillende bedrijven is aanbesteed, wat vaak leidt tot kleine contracten. Dat kan ook negatief effect hebben op de kwaliteit. Er moeten juist chauffeurs met een goede kwaliteit en affiniteit met de leerlingen in het leerlingenvervoer aan de slag zijn. En zij moeten hiervoor door de vervoersbedrijven voldoende zijn toegerust. Ook met grotere contracten wat mij betreft en een passend loon. Uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat dit nu soms onvoldoende is.

Lees ook  VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email