Rotterdamse 50Plus partij wil aanbesteding nieuw contract nu al starten.

De gemeenteraad van Rotterdam kwam in vergadering bijeen ter bespreking van de problemen met het leerlingen- en doelgroepenvervoer door Trevvel. Fractievoorzitter Ellen Verkoelen diende een motie in om Trevvel te dwingen met onderaannemers en aanbieders van vervoer samen te werken om de dienstverlening zo snel mogelijk voor 1 november op peil te brengen en te houden. 

Trevvel Samen

Met de motie wilde de politieke partij voor elkaar krijgen dat de beperkingen van Trevvel worden beperkt. Vervoer van ouderen is voor de partij van levensbelang om te voorkomen dat voor de steeds minder mobiele ouderen vereenzaming zou optreden. Het college had eerder besloten dat het beperken van vervoer van ouderen de oplossing zou zijn om kinderen toch op tijd op school en weer naar huis te brengen.

Het beperken van de bewegingsvrijheid van ouderen door de activiteiten van Trevvel Samen te minimaliseren is voor de partij onaanvaardbaar. Ellen Verkoelen (50PLUS) twitterde in reactie op het verwerpen van de motie het onvoorstelbaar te vinden dat Leefbaar, grote tegenstander van Trevvel, 50PLUS nu de mond wil snoeren omdat de eigen wethouder dat wil en hen opdraagt.

"Niet chique en daarmee draagt Leefbaar haar eigen grondbeginselen zwaar bevochten door Pim Fortuyn ten grave!"

Ellen Verkoelen - 50PLUS
(Tekst loopt door onder de foto)
Trevvel Rotterdam - leerlingenvervoer

Dat ook de ouderenpartij 50PLUS in Rotterdam geen heil meer ziet in de diensten van het vervoerbedrijf Trevvel was al bekend. De partij wil dat zorgwethouder Struijvenberg onderzoekt hoe en of het contract vroegtijdig beëindigd kan worden. Bovendien stelde raadslid Ellen Verkoelen voor om het proces van de aanbesteding van een nieuw contract nu al op te starten en op korte termijn – al voor einde van 2022 – met de uitgangspunten voor de nieuwe contractperiode te komen. 

Dat de motie tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 werd verworpen wil niet zeggen dat de problemen van Trevvel zijn opgelost, integendeel.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email