Die auto zit vol technologie en kan al rijdend zwaar vervuilende vrachtwagens detecteren.

De Vlaamse Overheid zet de snuffelauto in om emissiefraude bij vrachtwagens op te sporen. In de strijd tegen de zogenaamde emissiefraude bij vrachtwagens, dat zijn die veel te veel vervuilende stoffen uitstoten. Die auto zit vol technologie en kan al rijdend zwaar vervuilende vrachtwagens detecteren, waarna die aan de kant worden gezet.

Emissiefraude bij voertuigen is een groot probleem. Eerder onderzoek van de VMM toont aan dat meer dan 40% van de schadelijke stikstofoxiden die in Vlaanderen wordt uitgestoten door recente Euro VI vrachtwagens, afkomstig is van een kleine groep fraudeurs. De Vlaamse overheid  en dan specifiek de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Belastingdienst, maakt volop werk om emissiefraude aan banden te leggen. Zij willen met deze snuffelauto de luchtkwaliteit in Vlaanderen bewaken.

Wanneer inspecteurs tijdens controle problemen vaststellen, kunnen de verantwoordelijken een boete krijgen. Die bedragen lopen op tot € 2.500 en de vrachtwagens mogen in ieder geval niet doorrijden tot ze hersteld zijn. Verkeer vormt in Vlaanderen de belangrijkste uitstootbron van stikstofoxiden en draagt sterk bij aan de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Dat weegt op onze gezondheid. Niet elk voertuig draagt evenveel bij tot dit probleem. Uit onderzoek en innovatieve metingen langs de weg in Vlaanderen (‘remote sensing’ genaamd), leren we dat sommige voertuigen een pak meer vervuilen dan verwacht.

Gerelateerde artikelen:
sommige voertuigen vervuilen een pak meer dan verwacht.
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email