Minimaal veertig procent  van de voertuigkilometers moeten worden gereden met voertuigen die emissievrij zijn.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft een aankondiging van een opdracht geplaatst met als doel opdrachtnemer(s) te contracteren voor het uitvoeren van het dagelijks vervoer van leerlingen, jeugdigen en medewerkers naar school, werk en dagbehandeling. Het betreft overeenkomsten in twee percelen maar de gemeente wil voor ieder perceel een verschillende opdrachtnemer. Inschrijven voor beide percelen door dezelfde opdrachtnemer is niet toegestaan. Den Bosch heeft ervoor gekozen een Europees openbaar openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen.

weging

De gunningscriteria omvatten een weging van 50% voor de kwaliteit van het implementatieplan, 10% voor duurzaamheid en 40% voor de prijs. Na het verstrijken van de initiële looptijd van 6 jaar kan de overeenkomst van beide percelen worden verlengd met twee perioden van één jaar. Het  vervoer omvat  het aangepast vervoer, zoals omschreven in de verordening leerlingenvervoer, van leerlingen binnen de gemeente Den Bosch en van en naar scholen en stagelocaties in Vught en Sint-Michielsgestel. 

Tevens omvat het vervoer ook werknemers van en naar een beschutte werkplek bij Weener XL binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch en van en naar beschutte werkplekken in Vught en Sint-Michielsgestel en het vervoer van jeugdigen in het kader van de Jeugdwet binnen de gemeente Den Bosch en van en naar zorglocaties in Vught en Sint-Michielsgestel.

(De tekst gaat verder onder de foto.)
leerlingenvervoer van Driel - Oss

Minimaal veertig procent  van de voertuigkilometers (beladen en onbeladen) moeten worden gereden met voertuigen die emissievrij zijn. Dit zijn elektrische voertuigen of waterstofvoertuigen. Uitzondering hierop zijn voertuigen waarin rolstoel gebonden leerlingen of scootmobielen worden vervoerd. Inschrijvingen onder het minimum van 40,00% en boven het maximum van 100,00% respectievelijk maximaal 70,00% zijn ongeldig en worden uitgesloten.

wachtkamerconstructie

De gemeente sluit per perceel een overeenkomst met de winnende inschrijver. Ook met de als tweede geëindigde inschrijver wordt een overeenkomst gesloten. Kenmerkend voor deze tweede overeenkomst is dat hierin geen opdracht tot uitvoering is opgenomen. De inschrijver komt uitsluitend voor de opdracht in aanmerking wanneer de winnende inschrijver, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om de verplichtingen in zijn overeenkomst na te komen. Dit zou ook als gevolg van een faillissement kunnen zijn. 

Deze methode staat bekend als de “wachtkamerconstructie”. Indien de overeenkomst met de winnende inschrijver wordt beëindigd of ontbonden, wordt met de als tweede geëindigde inschrijver een overeenkomst voor de uitvoering van de opdracht gesloten. Deze aanbestedingsprocedure verloopt geheel via TenderNed. Dit houdt dat het versturen en ontvangen van documenten en alle communicatie via TenderNed plaats vindt. De sluitingsdatum voor de percelen werd vastgesteld op 11 oktober 2022.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email