Uitgangspunt is dat alle klanten vlot en tijdig hun voertuig kunnen laten keuren.

De maand augustus brengt enkele veranderingen met zich mee voor de autokeuring. Autobezitters zullen vanaf 1 augustus weer overal in Vlaanderen zonder afspraak naar de keuring kunnen, en dat minstens één dag per week. Sinds de coronapandemie was het in bepaalde regio’s verplicht om een afspraak te maken voor de periodieke keuring, maar die verplichting valt binnenkort dus weg. Sectororganisatie GOCA Vlaanderen en haar leden spraken af om vanaf augustus weer over te stappen op een gemengd systeem, waarbij ze ook minstens één dag per week zonder afspraak werken.

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat een aantal keuringsondernemingen sindsdien om organisatorische en gezondheidsredenen vrijwel exclusief op afspraak werken voor de periodieke keuring van personenwagens en lichte vrachten. Nu we corona hopelijk stilaan achter ons kunnen laten, zal de volledige sector vanaf 1 augustus opnieuw een gemengd systeem aanbieden. Dit wil zeggen keuring mét en zonder afspraak.

keuring zonder afspraak

Waar en wanneer je dan terecht kan zonder afspraak, zal helder en transparant gecommuniceerd worden via de verschillende informatiekanalen van de keuringsondernemingen. Uitgangspunt is dat alle klanten vlot en tijdig hun voertuig kunnen laten keuren binnen de geldigheidstermijn van hun keuringsbewijs. Concreet betekent dit dat de ondernemingen die de afgelopen periode exclusief op afspraak werkten, vanaf 1 augustus minstens 20% van hun capaciteit vrijmaken voor keuring zonder afspraak. 

De gehanteerde verhouding mét en zonder afspraak zal actief gemonitord en opgevolgd worden, met het oog op bijsturing waar nodig. Advies is wel om gebruik te maken van de webcams of druktebarometers op de websites van de keuringsondernemingen om piekmomenten en wachtrijen te vermijden. Je kan je auto al vanaf 2 maanden voor de vervaldatum op het keuringsbewijs voorrijden bij de keuring, met behoud van die datum. Met of zonder afspraak? Neem alvast een kijkje op www.autokeuring.be. Daar vind je een overzichtelijk kaartje met alle keuringscentra in Vlaanderen. Klik je door op het gewenste keuringscentrum, dan vind je daar meteen alle nuttige informatie.

motorfietsen

Vanaf 1 januari 2023 moeten motorfietsen naar de keuring bij verkoop en na ongeval. Motorfietsen zullen niet onderworpen worden aan een periodieke keuring. Dat heeft de Vlaamse Regering zopas definitief goedgekeurd. De beslissing is het gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn en kadert binnen het Vlaams Verkeersveiligheidsplan dat streeft naar nul verkeersdoden tegen 2050.

Concreet gaat het om motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc en elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur. Lichtere motorfietsen moeten vooralsnog niet naar de keuring.

Gerelateerde artikelen:
AppStores
Print Friendly, PDF & Email