Volgens de hartstichting krijgen ieder jaar ongeveer 17.000 mensen in Nederlands een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Doordat het hart stopt met pompen, krijgen de organen en hersenen geen bloedtoevoer en dus ook geen zuurstof meer. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie: als er niet wordt ingegrepen, overlijdt het slachtoffer. De kans op overleven is het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start en een AED wordt ingezet. De Nederlandse Spoorwegen en ProRail zijn al tijden druk bezig met het plaatsen van AED’s op stations in Nederland.

"Deze maanden willen NS en ProRail op alle stations AED’s plaatsen, in totaal 575 AED’s. De grote Zeeuwse stations hebben al enige tijd AED’s, die worden vernieuwd zodat iedereen toegang heeft tot de AED op het station."

Regiodirecteur NS, Magdalena Piotrowska.

Onlangs is er ook op station Goes een nieuwe AED geplaatst, nu hebben alle stations in Zeeland een AED. Alle stations in Zeeland zijn nu dus aangesloten op het reanimatieoproepsysteem van HartslagNu. Met het plaatsen van de nieuwe AED’s in Nederland heeft iedereen toegang tot de AED en hebben mensen op en in de omgeving van een station een grotere kans op overleving bij een hartstilstand. De Nederlandse Spoorwegen hoopt dit jaar alle treinstations uitgerust te hebben met de nieuwe AED’s en het is de bedoeling dat per station minstens 1 AED is aangemeld bij het reanimatieoproepsysteem HartslagNu. De AED staat weergegeven in de NS-app en ook op ns.nl, onder het kopje ‘Voorzieningen’.

"Door het aanbod van AED’s uit te breiden willen we een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen."

Dimitri Kruik, regiodirecteur ProRail.
Gerelateerde artikelen:

Foto boven: NS / Arno Leblanc

Print Friendly, PDF & Email