Vernieuwd en razend snel en op een zeer eenvoudige manier zelf routes samenstellen.

Bezuinigingen die veel gemeenten doorvoeren hebben effect op het leerlingenvervoer. Tijdens de zomermaanden gaan bedrijven aan de slag om zo optimaal mogelijk de nieuwe routes samen te stellen voor het aankomende schooljaar. Factoren als personeelsgebrek bij de vervoerders en het voortdurend onder een vergrootglas liggen van de uitvoering van het vervoer bij politieke oppositiepartijen in veel gemeenten maken het voor de taxibedrijven niet makkelijker om alles tot in perfectie uit te voeren.

automatiseren

Het grootste probleem bij het plannen van routes is vaak de stratenkennis die ontbreekt bij tijdelijke krachten, kantoormedewerkers of stagiairs. Daarnaast is de tijd dat we alle ritten in een Excel bestand sorteren op postcodes ook al lang voorbij. De aan het vervoer gestelde eisen van de opdrachtgevers eisen een veel betere planning. In de sector maken veel taxibedrijven gebruik van software die alle clusters automatisch verwerkt naar routes die automatisch in het groepsvervoerpakket worden opgenomen. De achterliggende routegenerator herschikt automatisch alle reizigers in de meest optimale reisbewegingen maar handmatig ingrijpen en in- en uitstap posities herschikken kan nog steeds handmatig.

visueel plannen

Visueel groepsvervoer plannen is een uitdaging. Het eerste wat het systeem doet is alle vervoersstromen in beeld brengen per dagdeel, locaties of werkgebied. Eens dat in beeld is gebracht, is het clusteren van ritten in routes meer een spel dan wetenschap. Elke cluster wordt automatisch bewaakt op aantallen, rolstoelgebruik en typische vervoerskenmerken zoals voorin zitten in de bus. De normering en de bewaking of in- en uitschakeling van de routes gebeuren allemaal op de achtergrond.

(Tekst loopt door onder de foto)
Visueel groepsvervoer plannen is een uitdaging.

Zo strak geregeld is het vervoer niet altijd. Ziekte bij reizigers, vakantiedagen van locaties of zelfs dagen dat reizigers fietsend naar school gaan kunnen automatisch worden verwerkt in de actuele planning. Per route kan men aangeven of er onderbrekingen op de route gepland zijn. Wanneer dit het geval is zal tijdens het inschakelen van de route rekening gehouden worden met de onderbrekingen en wordt de route voor de onderbrekende periode niet doorgezet in de planning.

verantwoordelijkheid

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking. De gemeente kan zorgen voor aangepast vervoer of een vergoeding geven voor vervoer door ouders of met openbaar vervoer. De regels hiervoor verschillen per gemeente en zijn vastgelegd in de verordening leerlingenvervoer.

Niet alle vervoer komt in routes terecht. Als ouders in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer en zij met toestemming van of op verzoek van het college de leerling zelf vervoeren, wordt een vergoeding per kilometer verstrekt. Het is reëel om voor de kilometervergoeding aan te sluiten bij de algemeen gebruikelijke belastingvrije kilometervergoeding gerekend over de kortste afstand tussen de woning en de school. 

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email