Rijlessen volgen is een belangrijk hoofdstuk in het leven van veel mensen, dit is namelijk een grote stap naar onafhankelijk zijn. Het is dus ook erg belangrijk dat je hier goede en professionele scholing in krijgt. Vorige maand vernamen we al in de media dat de kwaliteit van veel rijscholen niet geweldig is en hier sterk in te verbeteren valt. Het CBR schrijft dat op dit moment slechts iets meer dan de helft van de examenkandidaten slaagt voor het B-rijbewijs. De groep die niet slaagt voor het rijexamen komt voor een hoop extra kosten te staan, ze moeten extra lessen nemen en weer opnieuw op voor het rijexamen. Dit opnieuw op gaan is een dingetje, vorige week was de gemiddelde wachttijd voor rijexamen 4 maanden en voor herexamens 7,8 weken. Dit is het gevolg van de lange lockdown die we in 2020 en in 2021 hebben gehad.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van het advies van de heer Roemer een aantal maatregelen uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van rijscholen verbetert en misstanden in deze branche voorkomen worden. Het CBR gaat een uitvoeringstoets opstellen voor een prestatieladder voor rijscholen. Dit op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze prestatieladder moet ervoor gaan zorgen dat rijscholen gestimuleerd worden om hun opleidingen te verbeteren. Door hun opleidingen te verbeteren, slagen meer kandidaten voor het praktijkexamen.

Het plan is om in de toekomst twee keer per jaar de slagingspercentages van het B-examen per rijschool te meten. Als het slagingspercentage van een rijschool onder de dertig procent ligt dan volgen er maatregelen voor de rijschool. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan waarschuwingen, langere wachttijden om examens in te plannen etc. De precieze maatregelen moeten nog uitgewerkt worden. Rijscholen die een hoog slagingspercentage hebben, gaan beloond worden voor hun goede slagingspercentage. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld meer ruimte voor rijscholen om B-examens in te plannen. Het CBR verwacht dat de uitwerking van de prestatieladder eind dit jaar klaar is, daarna wordt bekeken of deze ingevoerd gaat worden.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email