Iedereen die een personenauto, bedrijfswagen, bus, driewielig motorrijtuig of een aanhanger met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kilo in zijn bezit heeft krijgt of heeft hiermee te maken, de algemene periodieke keuring ofwel APK. Wat weten we eigenlijk van de APK-keuring? De APK is er om te kijken of bovengenoemd voertuig aan de wettelijke milieu- en veiligheidseisen voldoet. Dit is een wettelijke verplichte keuring in Europa. Elke nieuwe auto die op benzine rijdt moet na vier jaar voor de eerste keer gekeurd worden. Na deze eerste keuring moet de auto om de 2 jaar gekeurd worden tot dat de auto 8 jaar oud is en vanaf dat moment moet de auto elk jaar gekeurd worden. Een nieuwe dieselauto moet na 3 jaar voor de eerste keer gekeurd worden. Na deze eerste keuring moeten dieselauto’s elk jaar gekeurd worden.

Tijdens een APK-keuring wordt je auto op verschillende punten gecontroleerd. De verschillende onderdelen van de APK zijn: Verkeersveiligheid, Milieu en Registratie. Carrosserie, verlichting, stuurinrichting, banden, schokdempers, wielophanging en remmen vallen onder de categorie Verkeersveiligheid. Uitstoot van uitlaatgassen en aanwezigheid van onderdelen als een katalysator en roetfilter vallen onder de categorie Milieu. De kilometerstand, voertuigidentificatienummer en de gebruikte brandstof vallen onder de categorie Registratie. Al deze bovenstaande punten worden meegenomen in de APK-keuring.

Bij dieselauto’s met een bouwjaar vanaf 1980 moet ook gecontroleerd worden hoeveel roet ze uitstoten. Bij auto’s met een benzinemotor of een LPG-motor met een geregelde katalysator met een bouwjaar van 1993 of later is er ook een viergasmeting. Dit om te bepalen of de auto niet te veel uitlaatgassen uitstoot dan wettelijk is toegestaan. Als een auto ouder is dan 30 jaar dan moet deze ééns in de twee jaar gekeurd worden. Is een auto ouder dan 50 jaar dan hoeft deze niet meer gekeurd te worden, tenzij het een bus, taxi, vervoer gevaarlijke stoffen of een OV-auto betreft. Elektrische en hybride auto’s moeten uiteraard ook worden gekeurd, de keuring is in principe hetzelfde als bij een benzine of dieselauto. Als extra wordt bij elektrische en hybride auto’s de elektrische aandrijflijn gecheckt. De boete voor een vervallen APK is €140,- exclusief administratiekosten.

Lees ook: Investeren in waterstof geen garantie voor succes

APK-keuring in tijden van corona.
Print Friendly, PDF & Email