Goed nieuws voor de sector is dat er geen aanpassing komt in de bezettingsgraad binnen het taxivervoer. De 1,5-meter maatregel die was geformuleerd als een dringend advies is inmiddels weer de regel. Voor vervoerders is dat met name van belang op de bedrijfslocaties. De veilige afstandsnorm geldt niet voor personen in het openbaar vervoer, ander bedrijfsmatig personenvervoer en personen in vervoer voor privédoeleinden, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en geen recreatief vervoer is. De veilige afstandsnorm geldt niet voor personen op een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften, met uitzondering van de daar gelegen besloten plaatsen, voor zover de veilige afstand niet in acht kan worden genomen.

In het taxivervoer draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger(s) een niet-medisch mondkapje, of er kan tussen de chauffeur en de reiziger een fysieke afscheiding zijn aangebracht. Voor een deel van de personen zal het niet mogelijk zijn om een mondneusmasker te dragen. Deze reizigers kunnen zonder verdere aanpassingen aan de bezettingsgraad mee met het voertuig. Kinderen in de leeftijdscategorie basisonderwijs hoeven geen niet-medisch mondkapje te dragen en geldt geen maximering van het aantal reizigers per voertuig. Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt.

dragen van een mondkapje

De grootste wijziging zit dus in het protocol voor het leerlingenvervoer < 17 jaar. Hierin werd opgenomen dat alle leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs een niet-medisch mondkapje dragen in het vervoer. De maatregelen die binnen de werkgroep protocollen, waarin naast een aantal KNV-leden ook FNV en CNV zijn betrokken, gaan dus verder dan de ministeries aangeven. Zij doen dat weloverwogen en in overleg met o.a. de vakbonden, omdat zij menen dat daarmee de veiligheid het beste is gediend. Het draagt ook bij aan het verkleinen van de kans op (verdere) uitval van chauffeurs door besmettingen. Daarnaast is het praktisch, en mogelijk ook om privacyredenen, lastig voor vervoerders en chauffeurs om precies te bepalen in welke groep een bepaalde leerling zit. Aangezien deze maatregel mogelijk enige voorbereidingstijd vraagt bij vervoerders, opdrachtgevers en ouders van kinderen, gaat deze aanpassing maandag 6 december a.s. in of zoveel eerder als mogelijk is.

Het protocol taxivervoer werd opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. Binnen de kaders van het kabinetsbeleid en adviezen van het RIVM voor de bestrijding van het corona-virus, willen taxivervoerders en hun medewerkers hiermee het taxivervoer zo verantwoord mogelijk uitvoeren.

snottebellenbeleid

Verder is het ‘snottebellenbeleid’ aangepast conform de richtlijnen van het RIVM, dat er kort gezegd op neerkomt dat 4-12 jarigen ook niet meer mogen worden vervoerd bij lichte verkoudheidsklachten.

Lees ook: Bertho Eckhardt de komende jaren voorzitter KNV

mondkapjesplicht bij chauffeurs
Print Friendly, PDF & Email