Het blijft zoeken naar werk voor veel taxichauffeurs waarvan er veel niet eens in orde zijn met vergunningen. Dat blijft weer uit de laatste controles. Zaterdag hield de ILT een gezamenlijke taxicontrole met Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Hier werden 20 taxi’s gecontroleerd. Er is 4x een bevel staken arbeid opgelegd, 1x werden de arbeids- en rusttijden niet bijgehouden en 1x werd er onrechtmatig gereden op BSN. Een voortdurend kat en muis spel die voor veel andere ondernemers al jaren een doorn in het oog is aangezien we in Nederland nog steeds niet in staat zijn die ‘cowboys’ definitief van de weg af te halen. De reguliere boete voor snorren is € 4.300 en daarnaast maakt de ILT een Last onder Dwangsom (LOD) op. Dat betekent dat bij herhaling een boete volgt van € 10.000 per keer, met een maximum van € 40.000.

Illegaal taxivervoer wordt in de volksmond ‘snorren’ genoemd, of ‘zwarte taxi’. Het gaat om aanbieders van taxivervoer die niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning (afgegeven door Kiwa Register B.V.). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie houden toezicht op het taxivervoer. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat we momenteel 11.065 taxibedrijven kennen in Nederland waarvan er 10.620 bestaan uit natuurlijke personen. Daarmee lijkt de sector nog steeds overwegend te bestaan uit ‘éénpitters’. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal. In diezelfde kwartaalmonitor van het CBS lijkt het er op dat de sterke daling in het taxivervoer voorbij is.

Na het uitbreken van de coronapandemie en het nagenoeg stilvallen van het passagiersvervoer door de lucht vanaf maart 2020, krabbelt de luchtvaartbranche weer langzaam op. In het tweede kwartaal van 2021 reisden 3,9 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim vier keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder, maar nog altijd bijna 18 miljoen passagiers minder dan in het tweede kwartaal van 2019.

snorders

Snorderactiviteiten worden ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Als uitkeringsfraude wordt geconstateerd, wordt deze door de gemeente (sociale recherche) bij het UWV gemeld. Gebruik maken van snorders kan ook gevolgen hebben voor anderen. Horecaondernemers worden, in geval van signalen over het faciliteren van illegaal taxivervoer door de inspectie en de gemeenten zowel mondeling als schriftelijk gewezen op de consequenties hiervan (wet BIBOB). Passagiers van snorders zijn (nog) niet strafbaar. Maakt u gebruik van een zwarte taxi, wees u dan bewust dat deze mogelijk onvoldoende is verzekerd. En dat u bij een controle ander vervoer moet regelen. 

U kunt illegaal taxivervoer (snorder/zwarte taxi) melden bij de ILT. De inspectie stuurt op basis van binnengekomen signalen en bevindingen brieven aan vermoedelijke snorders, waarin zij gewezen worden op de gevolgen als illegale activiteiten worden voortgezet. Als blijkt dat de snorder al eerder is gewaarschuwd via een voorlichtingsbrief, hij een recidivist of op heterdaad betrapt is, dan heeft dat stevige consequenties.

Lees ook: Europäische Taxi Messe verhuist naar Essen

Schiphol hal 3
Print Friendly, PDF & Email