De statuten voor Uber- en de klassieke taxichauffeurs worden gelijkgetrokken, de quota blijven overeind en er komen minimumtarieven. Dat is kort samengevat waar de regering zich in de komende weken gaat over over buigen. Volgens de SP Minister Vervoort is het taxiplan in lijn met het regeerakkoord. Dat stelt de dienstverlening,  het comfort en de service voor de gebruikers centraal. Ook de numerus clausus blijft behouden, om de wildgroei aan taxichauffeurs tegen te gaan.

Het taxiplan voorziet ook een regeling voor de reservatiesystemen waarvan de aanbieder een sociale zetel in België hebben. Ze mogen geen exclusiviteit vragen van de chauffeurs en moeten transparant zijn in de kosten die ze opleggen aan de licentiehouders. Het reservatiesysteem zal tevens een register bijhouden van de chauffeurs, trajecten en de voertuigen. Een van de voornaamste doelstellingen is het waken over dat de chauffeurs de wettelijke rij- en rusttijden respecteren.

Daarnaast zal het Brusselse Gewest zal zelf ook een taxi-app ontwikkelen. Omdat de regering te lang op zich laat wachten, kwamen eerder Brussels Taxi Fed, het Collectif des Travailleurs du Taxi en Ingoboka-Taxi met een eigen Taxiplan. Eén van de voorstellen daarin is om 600 Uber-chauffeurs aan te werven bij reguliere bedrijven als Victor Cab.

Lees ook: Zitten chauffeurs met lege handen als Uber vertrekt?

Taxi in de Brusselse straat
Print Friendly, PDF & Email