Op straten zonder voetpad moet een maximumsnelheid komen van 15 kilometer per uur, stelt directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dinsdag in De Telegraaf. Dat zou de enige veilige optie zijn als voetgangers in woonwijken de rijbaan moeten gebruiken waar op dit moment ook nog voertuigen met 30 kilometer per uur langskomen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de stichting CROW, het kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en veiligheid, steunen de oproep.

“Nu ons land de komende jaren een miljoen woningen wil bouwen, moeten we de straten in die wijken van meet af aan verkeersveilig ontwerpen. Dat betekent dat we voor voldoende verblijfsruimte voor voetgangers, onder wie kinderen, moeten zorgen door middel van trottoirs of een 15 km/uur-inrichting”, zegt Van der Knaap tegen de krant.

Het meldpunt van VVN ontvangt veel klachten over verkeersveiligheid in nieuwbouwwijken. Onder meer in Apeldoorn, Harderwijk en Veenendaal maken veel ouders zich zorgen om de veiligheid van hun kinderen. Veel van hen vinden de maximale snelheid van 30 kilometer per uur op sommige plekken te hoog.

Van der Knaap begrijpt de bezorgdheid. “Recent gebouwde woonwijken zijn meestal verkeersveiliger dan de nieuwbouwwijken van de jaren zeventig en tachtig en zeker dan oude stadswijken. Maar helaas bouwen we in deze nieuwe eeuw ook weer minder veilige woonwijken met wat verkeerskundigen noemen ’lange rechtstanden’. Straten die over een lengte van meer dan honderd meter kaarsrecht zijn zonder trottoir en waar 30 kilometer per uur gereden mag worden, maar waar volgens bewoners vooral bestelbusjes vaak nog harder rijden, en ook elektrische auto’s snel optrekken”, aldus de SWOV-directeur in de krant.

Door het ontbreken van een stoep zijn veel ouders bezorgd dat hun kind aangereden kan worden. “En die ouders hebben vaak gewoon gelijk, want een automobilist heeft bij die snelheid 13 meter nodig om tot stilstand te komen. Die 13 meter heeft een spelend kind niet”, zegt Van der Knaap.

De maximumsnelheid van 15 kilometer per uur is een basisprincipe uit Duurzaam Veilig Wegverkeer, de benadering die sinds halverwege de jaren negentig leidend is in Nederland. Volgens VVN staat de snelheidslimiet echter alleen als voorkeursoptie beschreven in de benadering. “Laten we hopen dat gemeenten bij het inrichten van nieuwe woonwijken gewoon trottoirs aanleggen of de snelheid verlagen. Want situaties zoals in De Aurelius in Elst, wil je niet. Daar moeten voetgangers het doen met een grasstrook naast de rijbaan. Bij elke woning bevindt zich een uitrit die schuin afloopt: kinderen op rolschaatsen, skeltertjes en fietsen rollen als het ware zo de straat op”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst in De Telegraaf.

Foto boven: Inge Hogenbijl Schutterstock.

Lees ook: Veel bedrijven stimuleren werknemers niet om te fietsen

Print Friendly, PDF & Email