Een financieel systeem dat goed functioneert, is een belangrijk onderdeel van een economie die goed werkt. Het zorgt ervoor dat geld efficiënt ingezet wordt. De gebroeders Geert en Jan Golsteijn, met hun in Maasbracht gevestigde bv Atvangarde, blijven de gemoederen bedaren. Niet alleen staat ter discussie welke voorkennis er was bij de verschillende leasebedrijven, ook de kredietverstrekkers komen niet ongeschonden uit het pyramidespel wat de publieke opinie betreft. Dat het voor leasebedrijven wel zeer goed uit kwam tijdens de coronacrisis vele auto’s te leveren aan Car Driver Deals hoeft geen betoog. Enterprise liet zelfs weten dat de betalingsachterstanden opliepen maar er toch gewacht werd om in te grijpen omdat het Limburgse bedrijf een grote belangrijke klant was. 

verzekering

En dat roept vragen op wanneer je aan de andere kant gedupeerden laat weten dat de mobiliteitsformule onbekend was bij de leasebedrijven en de ‘spookwagens’ werden teruggevorderd op basis van hun leasevoorwaarden. Leasebedrijven wisten nergens van en gingen naar eigen zeggen niet mee in de praktijken van de familie Golsteijn. Toch kan je vragen stellen over bijvoorbeeld de schadeafhandeling waar de naam van de bestuurder op het schadeformulier nooit een CDD medewerker was. Ook dat moest toch bekend zijn bij de leasebedrijven die als voornaamste bijkomstige bron van inkomsten schadeafhandeling hebben van hun wagenpark. Vraag is natuurlijk of de schadeformulieren bij kleine aanrijdingen en weinig schade daadwerkelijk terechtkwamen bij deze leasebedrijven?

zorgplicht

Ook kredietverstrekkers worden vragen gesteld over hun zorgplicht. Op de kredietverstrekker rust de verplichting om de kredietnemer te informeren over de gevolgen van het aangaan van de kredietovereenkomst en over de daaruit voor de kredietnemer voortvloeiende risico’s. In deze zaak draait het om een krediet dat eenvoudig van aard is en betreft het een persoonlijke lening, waarbij een afgebakend bedrag in vaste maandelijkse termijnen dient te worden afbetaald. Maar het bedrag werd niet gebruikt voor de aanschaf van een wagen maar voor het voorfinancieren van de kosten voor het afnemen van een mobiliteitsoplossing. 

Immers werd de auto nooit eigendom, want voor de aan Car Driver Deals betaalde bedragen die werden gefinancierd stond geen eigendomsrecht tegenover. Toch blijkt het met de zorgplicht niet zo eenvoudig te zijn om voornoemde argumenten te gebruiken. De bankier die het geld stortte op de rekening van de gedupeerde stelde wellicht wel de vraag waarvoor het geld was bedoeld maar had verder geen invloed op de wijze waarop het geld werd gebruikt nadat het op de rekening van de gedupeerde stond.

Aikon B.V

Ook financiele dienstverlening was een van de activiteiten die werd afgehandeld door het bij de AFM geregistreerde Aikon B.V (12013122). Onder verschillende namen zoals CarDriverDeals Financial Services, VindiQ Finance, ZekerOverstappen, Aikon B.V., Golsteijn & Partners, BespaarZeker en Zekeradvies heeft deze vennootschap een vergunning voor het bedrijf gevestigd in de Hoofdstraat 49, 6051AK, Maasbracht. Met deze vergunning kon J.H. Golsteijn klanten adviseren en bemiddelen voor het nemen van een persoonlijke lening of consumptief krediet. 

Een van de contactpersonen bleek Henk van de Vondervoort, een naam die we eerder aantroffen in ons dossier. Dezelfde personen die vandaag met Car Drivers Deals de nodige ellende hebben veroorzaakt gaven desgewenst voorafgaande aan het afsluiten van een contract de gedupeerde alle advies voor het zoeken naar financiële middelen om de noodzakelijk voorschotten te vinden.

Ook grote banken bleven niet buiten schot. ABN Amro is via haar dochterbedrijf voor consumptief krediet Alfam Defam betrokken geraakt bij een miljoenenschandaal met duizenden ingevorderde leaseauto’s. Diverse gedupeerde consumenten zitten nu zonder auto, maar moeten vervolgens nog wel hun krediet met een rente van 6,9% bij Alfam afbetalen. Meestal gaat het om kredieten van zo’n €10.000 per klant.

Perrée & Partners B.V.

Een naam die wij op onze redactie vaak zien terugkomen is het Eindhovense bedrijf Perrée & Partners B.V., wat onder vele tientallen namen haar financiële diensten aanbiedt, en is geregistreerd bij de AFM (12003883). Ook zij mogen adviseren en bemiddelen bij het verstrekken van een consumptief krediet. Ondanks CarDriverDeals Financial Services over dezelfde vergunning beschikte werden toch veel financieringen uitbesteed aan MijnFinancier, een van de handelsnamen die Perrée & Partners B.V. vorig jaar heeft overgenomen van Hessel Swartjes, die Mijn Financier in 2016 startte. Het kantoor van Mijn Financier in Den Bosch in de Hinthamerstraat is ondertussen gesloten. 

Volgens ingewijden uit de automobielsector was de directie van Perrée & Partners B.V. wel heel snel met een reactie op de vraag of ze aan de zorgplicht hebben voldaan. Er was naar eigen zeggen wel degelijk sprake van zorgplicht want ruim 70% van de aanvragen werd volgens hen afgewezen. Toch lijken deze aantallen voor kenners zeer groot. “In alle jaren die ik in de autobranche werkzaam ben geweest is het percentage afwijzingen op financieringen, ook in crisistijden, niet boven de 10% geweest.

Lees ook: Gedupeerden Car Driver Deals machteloos

auto's worden massaal ingevorderd
Print Friendly, PDF & Email