Mobiliteit is voor ons erg belangrijk en toch maakt één op de twee meisjes een omweg in stad uit vrees voor seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een rapport van Plan International. Plan International werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International doet nu verschillende aanbevelingen om onze steden veiliger te maken. Dat intimidatie zich overal voordoet, en niet enkel in kleine steegjes, doet het veiligheidsgevoel natuurlijk ook geen goed. De getuigenissen hebben het over intimidatie op straat (29 procent), tijdens de vrijetijdsbesteding (16 procent) of op het openbaar vervoer (14 procent). Wat zeer alarmerend is, is dat meer dan één op de tien het ook had over de weg naar school. Het speelt zich dus ook niet enkel ’s avonds of ’s nachts af. 38 procent zei dat het tijdstip van de dag er niet toe doet.

“We zijn anders gaan bewegen, we zijn ons anders gaan kleden. We vermijden bepaalde plekken en lopen zoveel mogelijk over de hoofdwegen”

Safe places

Plan International heeft nu een rapport klaar over de veiligheidsrisico’s voor meisjes en jonge vrouwen in steden over de hele wereld waarin ze samen met jongeren aanbevelingen formuleerde voor stadsbesturen. Het zijn schokkende resultaten, maar voor duizenden meisjes en jonge vrouwen is dit de realiteit. Verder vraagt Plan International ook om nog meer in te zetten op vervolging van daders. Al stellen ze ook wel vast dat slechts zes procent van de slachtoffers naar de politie stapt. Bij intimidatie is het nog veel moeilijker om te bewijzen dat iemand iets naar je riep of achter je aan stapte.

De organisatie Plan International vroeg twee jaar geleden al eens aan 700 jongeren of ze al in aanraking waren gekomen met seksuele intimidatie in Brussel, Charleroi of Antwerpen. Ruim 91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens antwoordde toen “ja”. Plan International benadrukt dat het niet is omdat ze hun onderzoek voerden in drie grote steden, dat seksuele intimidatie daarbuiten niet gebeurt. Het gaat over tal van vormen zoals nafluiten, over langdurig aanstaren, opmerkingen maken over het uiterlijk, overdreven flirterig benaderen en  ongewenste aanrakingen.

Stijging meldingen van seksisme op een openbare plaats

Ook wat betreft genderdiscriminatie in de openbare ruimte stijgt het aantal meldingen. Het maakt 15% uit van het totaal aantal meldingen die het Instituut ontving. Opmerkelijk is de stijging van meldingen over online grensoverschrijdend gedrag. Deze is deels toe te schrijven aan het feit dat het Instituut bevoegd werd om slachtoffers van wraakporno juridisch bij te staan door de wet van 4 mei 2020. Het aantal meldingen van straatintimidatie verdubbelde tegenover 2019. Voor Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is het noodzakelijk om de middelen in de strijd tegen seksisme op een openbare plaats te bekijken. “De huidige wetgeving is te beperkt en staat niet toe om alle facetten van dit fenomeen aan te pakken”. Het Instituut ontving regelmatig meldingen over wijdverspreide seksistische uitspraken op een openbare plaats, waarvoor het niet kon tussenkomen. De huidige wetgeving vereist immers dat de seksistische uitspraken gericht zijn aan een welbepaalde persoon.

Lees ook: ILT concludeert op 3 punten verbetering veiligheid spoor

Je moet ook al weten tegen wie je klacht moet indienen
Print Friendly, PDF & Email