Vragen in de Tweede Kamer over het bericht dat de politietop luxe vluchten boekt. De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, gaf schriftelijk antwoord op vragen van het lid Van Nispen (SP). Aan de orde was de vraag of Grapperhaus van mening is dat het ongepast is dat hooggeplaatste politiefunctionarissen business class boeken terwijl economy de standaard is? Het sinds medio 2016 geldende dienstreisbeleid van de politie is dat politiemedewerkers bij vliegreizen binnen Europa economy class reizen en bij vliegreizen buiten Europe economy comfort class. 

Volgens Grapperhaus kan het bevoegd gezag evenwel toestemming geven voor het reizen in business class als daarvoor een gegronde reden is. Van een gegronde reden is bijvoorbeeld sprake als de politiemedewerkers direct na aankomst een belangrijke zakelijke bespreking heeft, of als de politiemedewerker deel uitmaakt van een (buitenlandse) delegatie en andere delegatieleden business class reizen. De reisdeclaraties van de politietop zijn overigens openbaar en worden als onderdeel van hun bestuurskosten op de website van de Rijksoverheid geplaatst.

Van Nispen gaf aan dat er binnen de politie onvrede is binnen de politie over dit soort gedrag. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Landelijke Eenheid (LE) heeft onderzoek gedaan naar de reisdeclaraties van het voormalige hoofd
van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de LE. Uit dit onderzoek is gebleken dat er rechtmatig is gehandeld. De leiding van de LE heeft wel geconstateerd dat er onvoldoende naar de doelmatigheid van het reisgedrag
van het hoofd DLIO is gekeken.

De LE heeft het beleid ten aanzien van de sturing op de doelmatigheid van dienstreizen inmiddels aangescherpt. Buitenlandse dienstreizen worden nadrukkelijk getoetst op nut en noodzaak en aansluiting op de hoofdtaken van de betreffende medewerker. Hierbij wordt ook de frequentie van buitenlandse dienstreizen meegewogen. Daarnaast is duidelijk gemaakt dat er van leidinggevenden bij uitstek voorbeeldgedrag wordt verwacht.

salaris

In 2020 verdienden 34 politiemedewerkers meer dan €150.000 per jaar. Dat inkomen was overeenkomstig de functie die zij vervulden. De looneis die de politievakbonden hebben gesteld in de cao-onderhandelingen betreft politiemedewerkers van alle functieniveaus. Grapperhaus hecht het kabinet aan goede arbeidsvoorwaarden voor alle politiemedewerkers.

Lees ook: Brandweer vliegbasis Eindhoven blijft actief ondanks coronacrisis

Ferdinand Grapperhaus
Ferdinand Grapperhaus
Print Friendly, PDF & Email