Binnenkort mogen op Vlaamse wegen, onder welbepaalde omstandigheden, transporten gebeuren met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 50 ton. Dat heeft de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Om dergelijke massa te vervoeren, moeten transporteurs voldoen aan meerdere strenge voorwaarden. Die zijn noodzakelijk om onze infrastructuur te beschermen en de verkeersveiligheid te garanderen.

De toegestane afmetingen en massa’s voor vrachtwagens en zware aanhangwagens worden door Europa bepaald, maar de lidstaten mogen daarvan afwijken op hun grondgebied. In België is dat een bevoegdheid van de gewesten. Wallonië besliste al in 2018 om voertuigcombinaties tot 50 ton toe te laten. Ook in Nederland is dat al enige tijd het geval.

“De verhoging van 44 naar maximaal 50 ton komt er na overleg met de transportsector. We verhogen hiermee de efficiëntie van het transport en verminderen de impact op het verkeer en het milieu.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

“We maken dat onderscheid doelbewust omdat milieuvriendelijke technologie, zoals batterijen, in deze voertuigen voor extra gewicht zorgt. We willen met dat nieuwe ontwerp ons transport verder verduurzamen en vergroenen, en zo werk maken van een betere luchtkwaliteit. Vanaf 2031 zullen alleen nog emissievrije voertuigen een MTM hoger dan 44 ton krijgen. We verwachten dat tegen dan al meer vrachtwagens op alternatieve brandstoffen zullen rijden.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Tweet

Klassiek aangedreven voertuigen krijgen in de nieuwe wetgeving een maximale toegelaten massa (MTM) tot 48 ton. Voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen is een tonnageverhoging tot maximaal 50 ton toegelaten.  Om een maximale toegelaten massa van 48 ton te hebben, moet de sleep (een groep voertuigen die aan elkaar gekoppeld zijn om door één en dezelfde kracht voortbewogen te worden) voldoen aan meerdere voorwaarden.

Lees ook  Reductie CO2 transportsector in gevaar

Voor Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, is de tonnageverhoging voor vrachtwagens is twee keer goed nieuws. Gespecialiseerde bedrijven zijn al langer vragende partij om de tonnageregels af te stemmen op de ons omringende regio’s. Men zal ook minder vrachtwagens de weg op moeten sturen wat de mobiliteit ten goede komt”

Lees ook: Minister Lydia Peeters realiseert fietsbrug over E34

Poolse chauffeurs op parkeerplaats
Print Friendly, PDF & Email