De ILT (Inspectie leefomgeving en Transport) is dit jaar gestart met een drietal nieuwe inspecties naar de naleving van passagiersrechten en de terugbetalingstermijn van vouchers door luchtvaartmaatschappijen en boekingswebsites. Ook onderzoekt de ILT hoe het ervoor staat met de informatievoorziening over de passagiersrechten op de websites van de luchtvaartmaatschappijen. De ILT verwacht de onderzoeksresultaten in mei 2021.

Aanleiding voor de nieuwe onderzoeken van de ILT zijn de terugkerende meldingen en klachten van passagiers die vinden dat hun rechten onvoldoende worden nageleefd. Ook wil de ILT bekijken of de gemaakte afspraken na inspecties vorig jaar worden nagekomen. Uit recente meldingen en signalen blijkt dat een aantal onderwerpen meer aandacht nodig heeft. Het gaat dan om informatie op de websites, boekingen via boekingswebsites en de terugbetalingstermijn. Deze meldingen en signalen komen tijdens nieuwe ILT-inspecties aan de orde.

Autoriteit Consument en Markt

Samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt de ILT in de gaten of consumenten bij annulering van hun losse vlucht direct bij de luchtvaartmaatschappij terecht kunnen voor het terugkrijgen van de ticketprijs. Bijvoorbeeld wanneer een vlucht is geboekt via een (online) reisbemiddelaar. Als de reisbemiddelaar namens de consument de terugbetaling afhandelt, moet de bemiddelaar vooraf bij de boeking transparant zijn over de eventuele kosten die ze in rekening brengt voor het regelen van deze terugbetaling. Bij niet-naleving kunnen de ILT en de ACM handhavend optreden.

Inspecties 2020

De nieuwe inspecties van de ILT volgen op de onderzoeken uit 2020 naar de handelwijze van tien luchtvaartmaatschappijen die vanwege de uitbraak van het coronavirus en kabinetsmaatregelen vluchten annuleerden. De ILT ontving vele meldingen en klachten van passagiers die vonden dat hun rechten onvoldoende werden nageleefd door de luchtvaartmaatschappijen. De ILT heeft vervolgens extra inzet gepleegd om enkele luchtvaartmaatschappijen weer in de pas te krijgen met de geldende Europese regels. Inmiddels voldoen de onderzochte luchtvaartmaatschappijen aan de gestelde eisen. Dit meldt de ILT op hun website.

Lees ook: ILT gaat soepel om met handhaving geldigheid code 95

Print Friendly, PDF & Email