Tijdens een symposium georganiseerd door ROCOV Overijssel zijn door de meer dan tachtig deelnemers, waaronder politici en reizigers uit Overijssel en daarbuiten, wensen over Openbaar Vervoer en Mobiliteit van en naar Overijssel vastgelegd in een akkoord. Deze boodschappen zijn gezien vanuit reizigers perspectief. Het Mobiliteitsakkoord Overijssel geeft aan dat openbaar vervoer in stad en dorp binnen redelijke afstand moet bereikbaar zijn en betaalbaar. 

Daarbij wordt ook gepleit voor minder marktwerking en meer aansturing vanuit de overheid met betrekking tot het openbaar vervoer. Het akkoord heeft geen verplichtend karakter maar moet leiden tot een bredere discussie. Het Mobiliteitsakkoord voor Overijssel werd door ROCOV aangeboden aan de provinciale fracties en de landelijke politieke partijen.

Gedeputeerde Staten (gedeputeerde Monique van Haaf) en Provinciale Staten (voorzitter Commissie Verkeer en Vervoer: Jeanet Nijhof) van Overijssel hebben de boodschappen uit het symposium ter harte en in ontvangst genomen. Daarin werd aandacht gevraagd voor onder meer de elektrificatie van de treinlijn Gronau – Enschede en het doorkoppelen van deze lijn naar Zwolle toestaan. Op de treinlijn Dortmund – Enschede – Hengelo, wordt gepleit om het inzetten van batterijtreinen toe te staan. Ingeval dubbelspoor (nog) niet mogelijk is is er aandacht om passeersporen aan te leggen om de doorstroming te verbeteren en uitbreiding infrastructuur van het spoor in Oost-Nederland ten behoeve van goede aansluiting van de dienstregeling op de intercity’s is een aandachtspunt.

energie en uitstoot

Gezamenlijk moeten ProRail en vervoerders onderzoek uitvoeren naar alternatieve energiebronnen op het spoor, waarbij proeven buiten de dienstregeling worden uitgevoerd. Gebruik van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker maken dan autogebruik, ook om de CO2 -uitstoot (door auto’s) aanzienlijk te verminderen. 

Lees ook: Van Veldhoven opent groenste fietsenstalling van Nederland

Wierden, Overijssel
Wierden, Overijssel
Print Friendly, PDF & Email