De Europese Commissie meldt dat ze gisteren een wetgevingsvoorstel heeft aangenomen tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor een digitaal groen certificaat. Om voor de zomer klaar te zijn, moet dit voorstel snel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Met dit digitale groene certificaat moeten reizigers deze zomer tijdens de coronapandemie weer kunnen gaan reizen door Europa. Het groene certificaat is dus een tijdelijke maatregel. Met het digitale certificaat zal een persoon kunnen bewijzen tegen COVID-19 te zijn gevaccineerd, over een negatief testresultaat te beschikken of van COVID-19 te zijn hersteld. Het zal gratis beschikbaar zijn, in digitale vorm of op papier. Het zal een QR-code bevatten om de beveiliging en de echtheid van het certificaat te waarborgen.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie: “Het digitale groene certificaat biedt een EU-brede oplossing om ervoor te zorgen dat EU-burgers kunnen profiteren van een geharmoniseerd digitaal instrument ter ondersteuning van het vrije verkeer in de EU. Dit is een goede boodschap ter ondersteuning van het herstel. Onze belangrijkste doelstelling is het aanbieden van een gebruiksvriendelijk, niet-discriminerend en veilig instrument dat de gegevensbescherming ten volle eerbiedigt. Daarnaast blijven we werken aan internationale convergentie met andere partners.”

De lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissing van welke beperkingen op het gebied van de volksgezondheid reizigers kunnen worden vrijgesteld, maar zullen deze vrijstellingen op dezelfde manier moeten toepassen op alle reizigers die houder zijn van een digitaal groen certificaat. De Commissie zal een gateway opzetten en de lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van software waarmee autoriteiten alle handtekeningen van certificaten in de hele EU kunnen verifiëren. De persoonsgegevens van certificaathouders passeren niet via de gateway en worden door de verifiërende lidstaat niet bewaard. Alle mensen moeten dus gebruik kunnen maken van het groene certificaat wanneer zij in de EU reizen. Als een lidstaat besluit om andere verplichtingen te hanteren, zoals bijvoorbeeld verplichte quarantaine voor reizigers dan moeten zij dit melden aan de Europese Commissie en alle andere lidstaten.

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “Met het digitale groene certificaat volgen we een Europese aanpak om ervoor te zorgen dat EU-burgers en hun familieleden deze zomer veilig en met minimale beperkingen kunnen reizen. Het digitale groene certificaat zal geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer en het zal op generlei wijze discrimineren. Een gemeenschappelijke EU-aanpak zal ons niet alleen helpen het vrije verkeer binnen de EU geleidelijk te herstellen en versnippering te voorkomen. Het biedt ook een kans om mondiale normen te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven op basis van onze Europese waarden zoals gegevensbescherming.”

Lees ook: Na 12 maanden kiezen voor vouchergeld of een vakantie?

Print Friendly, PDF & Email