Rijkswaterstaat heeft, als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opdracht Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij is de wens van zowel het ministerie als Rijkswaterstaat om te groeien naar klimaat neutrale en circulaire uitvoering van projecten en maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De Go-Barry is een slimme mobiele barrière (wegafzetting) die zichzelf kan verplaatsen en snel kan worden ingezet tijdens wegwerkzaamheden. Go-Barry kan veilig buiten het verkeer opgebouwd worden en op afstand worden bediend door een operator.

Ik ben trots op deze innovatie’, vertelt Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. ‘Zo zie je dat innovatie ook kan helpen om de veiligheid te bevorderen. Als Rijkswaterstaat willen we graag een vitale marktsector. Vitaliteit gaat alleen door te innoveren. Dus ik juich enorm toe dat bedrijven hierin investeren. En dat jonge mensen zoals Thijs Hagedoorn ook weten te enthousiasmeren om met ideeën te komen en die ook verder te ontwikkelen”.

De Go-Barry zorgt voor een fysieke barrière tussen wegwerkers en weggebruikers, waardoor het gevaar op een aanrijding afneemt. De Go-Barry kan een eventuele aanrijding detecteren en doorgeven aan hulpdiensten. Ook kan Go-Barry in geval van ongelukken of calamiteiten verplaatsen om ruimte te maken voor hulpdiensten. Deze barrière kan ook een rijstrook binnen 2 minuten afzetten of vrijgeven. Voordat Rijkswaterstaat de Go-Barry grootschalig kan gaan gebruiken, moet het prototype nog verder worden ontwikkeld. Naar verwachting is de eerste pilot-toepassing van de Go-Barry over 3 maanden op de weg te zien.

Lees ook: Wegdek heeft flinke schade opgelopen door vorst

Print Friendly, PDF & Email