De vergroening van de vloot van De Lijn komt in een volgende fase. De raad van bestuur van De Lijn heeft onlangs de shortlist van kandidaten bepaald voor de ombouw van de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De raad van bestuur heeft ook bevestigd dat Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen de eerste e-bussen zullen ontvangen.

De shortlist van kandidaten volgt na de publicatie op 14 december verleden jaar van een vierdelige aanbesteding: de aankoop van 200 e-bussen, de ombouw van ongeveer 10 stelplaatsen, de begeleiding door een studiebureau van deze ombouw en een algemene begeleidingsopdracht. De aankoop van de e-bussen is intussen ondergebracht in een nog te publiceren openbare procedure. De kandidaturen voor de drie andere onderdelen zijn beoordeeld en de gedetailleerde bestekken uitgewerkt. De raad van bestuur heeft de selectieverslagen en de bestekken goedgekeurd, zodat de kandidaten nu hun offerte kunnen opstellen.

De beslissing van de raad van bestuur kan niet onderschat worden. Een internationale marktbevraging door De Lijn verleden jaar, onder andere in Nederland, Duitsland en Noorwegen, heeft geleerd dat de ombouw van de stelplaatsen meer middelen in beslag neemt dan de aankoop en ingebruikname van de e-bussen zelf. Op basis van de best beschikbare huidige technologie heeft De Lijn gekozen om elektrische batterijbussen aan te kopen die ’s nachts op stelplaatsen bijgeladen worden. Het plaatsen, aansluiten en testen van de laadinfrastructuur op de stelplaatsen is daarom een kritisch element.

De raad van bestuur heeft ook bevestigd dat de eerste 63 e-bussen toegewezen worden aan de stelplaatsen van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen. Deze beslissing is genomen op basis van objectieve criteria, waarbij technische en juridische haalbaarheid centraal stonden. Zo beschikken deze stelplaatsen over voldoende ruimte en hebben ze een eigen onderhoudscentrum. Aangezien ze eigendom zijn van De Lijn, kan de samenwerking met bijkomende partners, waaronder Fluvius, geoptimaliseerd worden, wat een snellere implementatie mogelijk maakt.

Zo kan uit de voorbereiding en implementatie van de ombouw van deze stelplaatsen de nodige expertise opgebouwd worden om de latere uitrol van het volledig EBS-programma, met grotere aantallen e-bussen en stelplaatsen, zo vlot mogelijk te laten verlopen. In de loop van 2023 zullen de eerste stelplaatsen en hun e-bussen operationeel zijn. Ze zullen ingezet worden op trajecten die ook andere steden zullen aandoen. Dit meldt De Lijn op hun website

Foto boven: De Lijn beeldbank.

Lees ook: Autocarfederatie FBAA stuurt dikke duim naar De Lijn

Print Friendly, PDF & Email