Donderdagavond vond het FNV minidebat plaats tussen verschillende kandidaat-Kamerleden en sectorhoofd FNV Vervoer Minke Jansma over het behoud van banen, kwaliteit van banen en de arbeidsvoorwaarden in de sector. Jansma maakt zich grote zorgen over het openbaar vervoer in de komende jaren. Niet alleen een discussie over de beschikbaarheidsvergoedingen, maar ook met recht de vraag gesteld hoe reorganiseren in het vervoer voor de Kamer er gaat uitzien. Steun van de overheid is gekoppeld aan reorganisatie van bedrijven ten koste van veel banen. Het is een keuze van de overheid om daar in te investeren. 

Helaas was er geen tijd voor vragen of ingaan op reacties van de kijkers. Toch was het debat een opsteker voor Minke Jansma. Voor de FNV zou het wat waard zijn dat mevrouw de Vries uit Bakkenveen ook vervoer zou hebben wat aansluit op de grote lijnen. Aan iedere burger in Nederland dezelfde mogelijkheden bieden. Werkgelegenheid behouden en zorgen voor een sociale samenleving. Dat zijn de kernpunten tijdens de heropbouw van de economie na de pandemie.

openbaar vervoer heeft een rol

Wytske Postma, geboren in Hoorn op 16 april 1977 en woonachtig in Den Haag, vindt het belangrijk dat er niet alleen naar openbaar vervoer wordt gekeken vanuit het werkgeversperspectief. Ook vervoer voor vrijwilligerswerk is even belangrijk. Veiligheid is een belangrijk issue bij het openbaar vervoer. De conducteur heeft voor het CDA een zeer belangrijke rol in de veiligheid van de reizigers. 

Kamerlid Suzanne Kröger is een Nederlands politicoloog, activist en sinds de verkiezingen van 2017 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij vindt dat we het openbaar vervoer veel meer aandacht moeten geven. Wat investeringen betreft zitten we goed in de grote steden, maar wellicht gaan we schrikken over het onderhoud waar enorm veel geld in moet in de komende jaren. Mobiliteit als mensenrecht is een lijflijn. De noodzakelijke verduurzamingslag, daar gaat het openbaar vervoer voor zorgen volgens Kröger. Maar als gevolg van de coronacrisis staan de openbaar vervoersbedrijven bijna op omvallen. 

Lees ook  Massale steun voor acties in het openbaar vervoer

Nummer 7 op de PVDA kandidatenlijst Barbara Kathmann (1978) vindt dat we in Nederland kampioen slecht aanbesteden zijn. Dat moet volgens haar wijzigen. Barbara’s hart ligt bij economische vernieuwing, want niet langer het snelle geld, maar mens en de wereld moeten centraal staan.

"De acceptatie dat we in een landelijk gebied anders moeten acteren dan in een stedelijk gebied is van cruciaal belang. Succesvoorbeelden zijn er maar binnen het gebied maar het hapert altijd bij grens."

gratis openbaar vervoer

Groenlinks geeft aan dat er ongelooflijk veel mis is. Een publieke dienst die al een waarde heeft moet niet gratis worden. Blanco zeggen dat het openbaar vervoer gratis moet worden is geen kern van de zaak. We maken ons wel zorgen over de prijs van het kaartje. Voor de PVDA zou het mooi zijn als openbaar vervoer voor kinderen op woensdag of zaterdag gratis is. Na zeven jaar in de lokale politiek, Barbara was raadslid, fractievoorzitter en wethouder in Rotterdam, werd reeds geregeld dat 65+ gratis kan reizen in Rotterdam. De standpunten tussen partijen zijn duidelijk met name over gratis openbaar vervoer. Voor Minke Jansma bestaat gratis openbaar vervoer niet.

vrijwilligerswerk

We zitten in een ‘Race to the Bottom‘, mede door de gemeenten en overheid destijds aangewakkerd. In aanbestedingen moeten we er voor waken dat rendabel en onrendabele lijnen met elkaar balanceren. We moeten geen aanbestedingen aanwakkeren waar ‘Cherry Pickers‘ op afkomen. Voor het CDA moeten we de vrijwilligers niet meenemen als onderdeel binnen de aanbestedingen. De uitvoering van vervoerstaken kan door vrijwilligers worden uitgevoerd maar vergeet niet dat het vervoer dan ook zeer afhankelijk en vaak kwetsbaar is. De verantwoordelijkheid moet liggen bij het vervoersbedrijf.

Lees ook  Staking streekvervoer na mislukte onderhandelingen

"Voorzichtig met de inzet van vrijwilligers in aanbestedingen. Wij zijn tegen systemen als Automaatje*, we hebben er zelfs moeten voor staken. Chauffeurs komen op straat te staan"

*ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren.

Wytske Postma - CDA
lees
Print Friendly, PDF & Email