In 2020 hebben de hernieuwbare producten van Neste klanten in verschillende geografische markten geholpen om de totale uitstoot van broeikasgassen met 10,0 miljoen ton te verminderen. * Deze hoeveelheid staat gelijk aan de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 1,5 miljoen gemiddelde EU-burgers (bron: Wereldbank) of het van de weg halen van 3,7 miljoen personenauto’s gedurende een jaar.

“We zetten ons in om onze klanten te helpen de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen met 20 miljoen ton per jaar. Wij willen deze doelstelling realiseren met behulp van onze portefeuille van hernieuwbare en circulaire oplossingen voor wegtransport en luchtvaart, evenals voor de kunststof- en chemische industrie. Dankzij het behalen van een broeikasgasreductie van 10,0 miljoen ton, zijn we al halverwege de verwezenlijking hiervan. We zijn buitengewoon trots om samen te werken met een groot aantal pioniers en partners bij het verminderen van de klimaatuitstoot,” zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

“Innovatieve oplossingen uit de gehele bio-economie bieden grote mogelijkheden voor het verminderen van de uitstoot. In het wegvervoer is de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie bijvoorbeeld een krachtig en succesvol instrument om het Europese vervoer in de richting van hernieuwbare energie te sturen. Zo meldden de EU-lidstaten dat in 2018 bijna 90% van de hernieuwbare energiebronnen in het transport uit biobrandstoffen bestonden,” vervolgt Vanacker.**

Al meer dan tien jaar lang heeft Neste het volume van haar hernieuwbare producten geleidelijk aan verhoogd. Op dit moment heeft het bedrijf de capaciteit om op jaarbasis 3,2 miljoen ton hernieuwbare producten te produceren op haar raffinaderijen in Singapore, Rotterdam en Porvoo, Finland. Om toekomstige groei veilig te stellen, breidt Neste haar wereldwijde grondstof- en productieplatform voor hernieuwbare energie verder uit. Met de uitbreiding in Singapore vergroot Neste haar totale wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare producten tot bijna 4,5 miljoen ton per jaar in 2023. Dit meldt Neste op hun website. 

“We hebben alle beschikbare oplossingen nodig om de klimaatcrisis aan te pakken. Onze hernieuwde merkbelofte, Change runs on renewables, onderstreept onze toewijding om te blijven opschalen in hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd nieuwe oplossingen te ontwikkelen die groei en transformatie in onze activiteiten stimuleren,” voegt Vanacker toe.

*) De gebruikte methode voor het berekenen van de uitstoot tijdens de levenscyclus en de emissiereductie voldoet aan de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG).

**) Europese Commissie: Renewable Energy Progress Report (voortgangsverslag hernieuwbare energie), gepubliceerd op 14-10-2020, COM(2020) 952 final.

Lees ook: Air BP en Neste gaan meer vliegtuigbrandstof leveren

Print Friendly, PDF & Email