In het grootste stedelijke gebied van Nederland tussen Rotterdam en Amsterdam wordt een pilot-route onderzocht die een eerste stap zou zijn in het creëren van een pan-Europees emissievrij hyperloopnetwerk. De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor vracht tussen belangrijke en volume-intensieve knooppunten in de provincies Noord en Zuid-Holland worden onderzocht door een uitgebreide coalitie van (inter) nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties, zoals vastgelegd in een convenant eerder deze week. Het doel is dat de studie vergelijkbare uitdagingen identificeert en oplossingen biedt voor stedelijke gebieden elders in Europa, waardoor de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Zo’n netwerk zou het mogelijk maken om goederen in uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, terwijl een wereldwijd netwerk de transporttijden zou verkorten tot slechts enkele dagen.

De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij de grootste exportindustrieën van Nederland. De focus ligt op de drukste binnenlandse/ nationale goederencorridor tussen de steden Rotterdam en Amsterdam. Het verbinden van producenten, handelaren, kopers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om met bestaande modaliteiten het transport drastisch te verminderen en de snelheid en betrouwbaarheid van de levering aanzienlijk te verhogen. Dit zou een bruto verlaging van de onderhoudskosten voor bestaande infrastructuur betekenen en zou het congestieprobleem verlichten. Ook zou een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in het dichtbevolkte gebied kunnen worden bereikt door de CO2-uitstoot te verminderen. Dit laatste zou voor de transportsector een grote stap zijn in het realiseren van haar ambities om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De hyperloop is een ‘gamechanger’ voor transport, net als de container in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa van profiteren. ” 

Een eerste commerciële hyperloop-applicatie
De actieve betrokkenheid van deze partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 is aangekondigd. De HDP wordt financieel ondersteund door de Nederlandse rijksoverheid en richt zich op het ontwikkelen van hyperloop, als nieuwe duurzame manier van vervoer, voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en verkennen van het potentieel van de eerste vrachtroutes is de eerste van de vele activiteiten. Een cargohyperloop-systeem vereist een kleinschaliger infrastructuur dan het passagierssysteem en wordt binnenkort getest in het European Hyperloop Centre in de Nederlandse provincie Groningen. Na voltooiing van deze tests is het systeem klaar voor commerciële exploitatie.

Een vracht-hyperloop kan grote voordelen bieden voor de AGF-industrie, die een aanzienlijk deel van de Nederlandse export voor haar rekening neemt. “Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit voor goederen, waarmee we sneller en met hogere capaciteit tegen lagere kosten kunnen leveren. We kunnen goederen vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen. Doordat het systeem autonoom en integraal werkt, kan de capaciteit met platooning on-demand worden aangepast “, zegt Rik Roeske, projectleider van de cargohyperloop,” dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Nederlandse industrie. Veel andere markten, zoals e-commerce en pharma wereldwijd, profiteren ook van de hyperloop. ” 

Gezamenlijke haalbaarheidsstudie
De studie heeft betrekking op onderwerpen als productvereisten, integratie, sociaaleconomische kosten en baten en exploitatie en onderhoud en het besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen en zal medio 2022 worden afgerond. De deelnemende partijen brengen allemaal waardevolle ervaring, kennis en data mee die nodig zijn om de haalbaarheid van een hyperloopsysteem voor vracht te beoordelen. Dit meldt Hardt op hun website.

Foto onder: Beeldbank Hardt.global

Lees ook: Wordt Hyperloop duurzaam vervoer van de toekomst?

Hyperloop integratie
Print Friendly, PDF & Email