Geen taxi’s meer op de taxistandplaats bij de luchthaven, het hotel of op de taxistandplaats in de stad. Elke dag bereiken ons meer en meer signalen dat taxichauffeurs het voor gezien houden. Dat de taxibedrijven het al zwaar hadden voor de lockdown behoeft ook geen verdere uitleg. Toch kroop de sector uit een diep dal, maar de lockdown heeft ertoe bijgedragen dat we nu steeds meer schrijnende verhalen van ondernemers te horen krijgen. De NOW of TOZO regeling leek de redding te worden voor ondernemers maar nu gaan ze alsnog onderuit. 

Het beeld zien we vooral bij bedrijven die ruim 80% van hun omzet halen uit straattaxi, luchthavenvervoer het vervoer voor bedrijven binnen de randstad. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Wanneer het inkomen onder het sociaal minimum is gedaald is het leed niet meer te overzien. De coulance van leasebedrijven is er niet meer en banken waren vanaf de eerste dag geen partij in de taxisector om te helpen. De komende maanden zien wij veel leed op ons afkomen in deze sector.

Wij reden 2500 ritten per maand naar en vanuit Schiphol. Dat is nu teruggevallen tot een paar ritjes per week. Het is niet meer op te brengen. Eerst onze eigen reserves in de zaak gestopt en nu ook alle cash kredieten opgebruikt. Op het moment dat ook, eerder gezonde, familiebedrijven omvallen is dat een signaal dat er een domino-effect zal optreden in de taxisector.

Achterstallige leningen, leasewagens die niet meer tijdig betaald kunnen worden, geen afdracht van pensioenpremies, achterstallige loonbelasting, uitstel van betaling van de huur voor het bedrijfspand en parkeerplaatsen voor taxi’s. Het zijn enkele financiële zorgen waar ondernemers nu dagelijks mee te maken krijgen. Leveranciers aan taxibedrijven doen hun uiterste best om het leed te verzachten, maar zien steeds meer bedrijven voorbereidingen treffen om het bijltje er bij neer te leggen. Zelfs al zou de sector morgen weer aan de slag kunnen, het is niet meer op te brengen om de schade weg te werken.

 

Dagelijks vragen van openhartige ondernemers van taxibedrijven of er uitstel van betaling kan worden verleend. Het is wellicht een druppel op de gloeiende plaat . Toch een stille hoop door hier aan mee te werken dat men straks nog klanten mag houden en het gevoel dat je niet meewerkte aan hun ondergang.

De brancheorganisatie, die het trouwens zelf ook zwaar heeft, kan hier niets meer in betekenen. Alle goed bedoelde onderhandelingen met de overheid ten spijt, de werkelijkheid komt nu in beeld. Een beeld waarin de straattaxi definitief uit het straatbeeld zal verdwijnen in zijn huidige vorm. Niet alleen de taxisector heeft last van de uitval. Bedrijven gespecialiseerd in vervoer met chauffeur moeten noodgedwongen stoppen. De enige die hier wellicht de vruchten van zal plukken is Uber want met enige zekerheid kunnen we stellen dat het wegvallen van straattaxi in zijn traditionele vorm een gedroomd scenario is voor het ‘platform zonder personeel‘ na de coronacrisis.

De oorzaken zijn gemakkelijk te duiden. De sector leeft op wanneer het goed gaat in de horeca, theaters, evenementen, congressen en reissector. Alle genoemde sectoren kennen momenteel hun eigen ellende met als direct gevolg het stilvallen van alle vervoersbewegingen. De economie gaat al bijna een jaar gebukt onder de maatregelen van de pandemie. Voor velen onder ons minder bekend maar ondertussen zorgt het voor veel ellende bij heel veel ondernemers, hun families en personeel.

Het begon bij de start van de coronacrisis als eerste met het Taxi Electric dat noodgedwongen zijn eigen faillissement aanvroeg. De Reest in Meppel ging onderuit, Dutchcabs in Almere en vorige week nog probeerde bestuurder Martijn Walraven zijn bedrijf te redden door zich te verzetten tegen het uitgesproken faillissement van Taxi Horn. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Toch is er nog meer ellende want niet iedereen gaat failliet. Ondernemers waar wij mee praten vinden het nu een mooi moment om zelf te stoppen en geen faillissement af te wachten. De schade zelf beperken. Sommigen gaan nu met pensioen en vinden het mooi geweest. Anderen zeggen het lidmaatschap op bij de TTO en zoeken een baan in een andere sector.

Bijna niemand neemt nog een taxi. De coronacrisis treft de ene branche aanzienlijk harder dan de andere. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het Valysvervoer. Men kan er nog steeds ritten bestellen, maar de vervoersaantallen zijn gedaald tot een dramatisch dieptepunt wat directe gevolgen heeft voor alle aangesloten taxibedrijven die dagelijks Valysvervoer rijden. Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die een familiebezoekje willen maken, een sociaal-recreatieve uitstap buiten de eigen regio of een dagje erop uit willen trekken.

Lees ook: Even geen Rent A Bob tijdens de komende avonden

taxistandplaats
taxistandplaats Eindhoven Airport
Print Friendly, PDF & Email