Van woensdag 27 januari tot 1 maart 2021 mag je alleen naar België reizen om een essentiële reden. Er worden wel uitzonderingen gemaakt en men gaat daarbij werken met een ‘verklaring op eer’ als je reist. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Wie naar het buitenland wil reizen met een essentiële reden moet een verklaring op eer bij zich dragen. De politie zal gericht controleren of die overeenkomt met de realiteit.

Net zoals tijdens de kerstvakantie, gerichte controles voor mensen die vertrekken en aankomen. Wie niet in orde is riskeert een boete.

minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

Minister Verlinden erkent dat niet elke binnenkomende reiziger gecontroleerd kan worden. De politie stelt een actieplan op rond de controles. Er kunnen ook boetes opgelegd worden aan mensen die het reisverbod niet respecteren. Die zullen volgens de minister in lijn liggen met de huidige boetes. Een louter familiebezoek is moeilijk vandaag maar als er dringende zorg nodig is, dan mag u als naaste toch naar het buitenland gaan.

Zo zijn uitzonderingen gezinshereniging , bezoek aan echtgenoot of partner, verplaatsingen in het kader van co-ouderschap en huwelijken of begrafenissen van naasten. Humanitaire redenen zoals verplaatsingen om medische redenen, bijstand aan een oudere, minderjarige of andere kwetsbare personen, bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg. Ook studeren kan en reizen van leerlingen, studenten en stagairs en onderzoekers met een gastovereenkomst zijn toegestaan.

Grensbewoners mogen alle verplaatsingen doen die onderdeel vormen van het dagdagelijkse leven voor zover ze in België ook toegelaten zijn. Ze mogen dus niet over de grens naar de kapper gaan. Reizen in het kader van het werk en de zorg voor dieren over de grens, verplaatsingen om juridische verplichtingen te voldoen, dringende herstellingen om de veiligheid van een voertuig te garanderen en een verhuizing zijn eveneens toegestaan.

Lees ook: Wegenwerken duren in Vlaanderen altijd lang

Belgische grens
Print Friendly, PDF & Email