Het kabinet heeft de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Het Outbreak Management Team (OMT) is van mening dat het aantal besmettingen op dit moment nog steeds erg hoog is, de Rt-waarde maar net onder de 1 is gekomen, en de onzekerheid rondom de mogelijke gevolgen van een toegenomen besmettelijkheid van de nieuwe variant afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk die op meerdere plekken in Nederland opduikt, groot. In het verlengde hiervan adviseert het OMT om de afweging m.b.t de heropening van kinderopvang en scholen eveneens uit te stellen met ten minste twee weken. Het OMT ziet momenteel geen aanleiding de lockdown aan te scherpen, behoudens alle mogelijkheden aan te grijpen zoals de handhaving, communicatie, etc. om de huidige maatregelen ook stipt opvolging te laten krijgen.

Waarschijnlijk ten gevolge van de fysieke sluiting van de scholen tonen de huidige cijfers onder kinderen een lichte daling van het aantal meldingen, in de afgelopen weken was dat bijvoorbeeld het geval bij kinderen van 13 tot 17 jaar. Er zijn ook veel minder testen afgenomen bij deze groep, wat mogelijk komt doordat er daadwerkelijk minder jongeren met klachten zijn wegens een afname van de transmissie in deze groep of doordat er minder noodzaak gevoeld wordt om te testen omdat de scholen gesloten zijn; meerdere verklaringen zijn hier mogelijk.

We maken ons grote zorgen. De beelden vanuit Londen en Ierland zijn alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt. Bijna iedereen begrijpt dat er geen andere keuze was dan de lockdown met enkele weken verlengen.

Mark Rutte

Volgens Rutte is door het kabinet weer nagedacht over een avondklok en werd door het kabinet advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT) over de invoering van de avondklok. Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft geen principiële bezwaren tegen een avondklok maar vindt wel dat er overtuigend antwoord moet komen op de vraag of het middel helpt om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit doel zou op meerdere wijzen gerealiseerd kunnen worden. In landen om ons heen heeft men in dit verband wel gekozen voor het instellen van een avondklok, maar alternatieven zouden wellicht mogelijk zijn.

Lees ook: Avondklok eventueel als extra maatregel in Nederland

avondklok
Volgens Rutte is door het kabinet weer nagedacht over een avondklok
Print Friendly, PDF & Email