We kunnen constateren dat er nog lang geen landelijk dekkend netwerk is voor waterstofinfrastructuur. Dit staat uiteraard de uitrol van waterstofvoertuigen in de weg. Ook leden van de Tweede Kamer merken op dat het tijd is voor antwoorden op enkele vragen. De VVD-leden geven aan dat ze te weinig vernemen vanuit het kabinet,
terwijl het in hun ogen grote voordelen biedt om daar een dekkende infrastructuur voor weg- en watertransport voor te ontwikkelen.

In het kader van de eerste twee tenders van de Demonstratieregeling Klimaat
Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) worden er, volgens Cora van Nieuwenhuizen, 19 waterstoftankstations gerealiseerd. Hiervan zijn drie tankstations inmiddels opgeleverd waardoor het totaal aantal waterstoftankstations in Nederland staat op vijf. Voor de 16 tankstations die nog gerealiseerd gaan worden in het kader van
de DKTI is het, volgens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de verwachting van de betrokken bedrijven dat deze operationeel zullen zijn voor het eind van 2021. 

Ook de derde tender van de DKTI-regeling zal voorzien in mogelijkheden voor de realisatie van waterstoftankstations in het kader van zowel de bestaande projectcategorieën proeftuin en cofinanciering als ook de nieuwe project categorie learning by using. Minister van Nieuwenhuizen verwacht de derde tender van de DKTI-regeling begin 2021 te openen.

bevlogen mensen zoals Lisa

Samen met bevlogen mensen zoals Commercial Manager Waterstof Lisa, bouwt Shell waterstofstations door heel Nederland. Shell heeft de kennis, de technologie en de ambitie om een actieve rol te spelen in de veranderende vraag naar energie. De urgentie is voor iedereen duidelijk. De industrie werkt al tientallen jaren met waterstof, ook onze raffinaderij in Pernis. Dit is het moment om groter in te zetten, omdat het zo goed past in een mozaïek van oplossingen: zon, wind, fossiel, elektrisch. Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO₂.

minder voorspoedig dan verwacht

Dit heeft vooral te maken met het feit dat we nog in de leerfase zitten,
waarbij zowel de ontwikkelaars van tankstations als de vergunningverleners
ervaring moeten opdoen met waterstof-tankinfrastructuur. De DKTI is het juiste
instrument om hierop in te spelen omdat zij naast het realiseren van individuele
investeringen bijzondere aandacht besteedt aan de identificatie van knelpunten en
het delen van kennis en ervaringen hieromtrent. 

“Over het algemeen concludeer ik dat de ontwikkeling van waterstoftankstations
minder voorspoedig verloopt dan wat investeerders bij projectbegin hebben
verwacht.”, aldus Cora van Nieuwenhuizen in een schrijven aan de Tweede Kamer.

Daarnaast leert de ervaring met de eerste twee tenders dat vooral een gebrek aan voldoende eerste afnemers een knelpunt is voor de uitrol van waterstoftankstations. Met de introductie van de nieuwe projectcategorie learning by using speelt de DKTI hierop in door de mogelijkheid te bieden voor de subsidiering van (in eerste instantie) kleine vloten van vrachtwagens. Door gebruikers ervaring op te laten doen met de inzet hiervan in de normale operationele activiteiten wordt procesinnovatie bevorderd en kan de total cost of ownership van een waterstofvrachtwagen verlaagd worden. Dit zal
ook een positief effect hebben op de vraag naar waterstoftankstations.

Lees ook: Europa ruimt baan voor EV, waterstof en thuisbatterijen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Waterstof

Voor ondernemers blijft investeren in tankstations lastig als er geen klanten zijn.

Cora van Nieuwenhuizen
software voor taxibedrijven
Print Friendly, PDF & Email